Marit Lind er tilsatt som ny midlertidig administrerende direktør i Helse Nord. Hun får med seg Tor Ingebrigtsen og Fredrik Sund i et faglig team rundt seg. Alle har sin bakgrunn fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Oppryddingen i Helse Nord tyder på at eierne, Helse og Omsorgsdepartementet, har tatt alvoret i situasjonen inn over seg. Styret har fått vide fullmakter gjennom et tydelig oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Det er ingen steder å gjemme seg lenger. Nå må styret levere på bestillingen.

Helse Nord er inne i en dyp økonomisk krise og er ikke i stand til å produsere helsetjenester med det volumet og kvaliteten som landsdelens befolkning har krav på.

Pandemien har forsterket problemene. Man har ansatt mer personell uten å behandle flere pasienter. Det har bidratt til et underskudd som i sum nærmer seg en milliard kroner.

Den dype krisen avspeiler måten Helse Nord har vært organisert og ledet på. Bak dette ligger også en egenmektig administrasjon – som har hatt som strategi å spre knappe helseressurser tynt utover, til tross for at tilgang på spesialister og fagfolk har blitt stadig vanskeligere. Det har gått ut over både volum og kvalitet på tjenestene til befolkningen. Og det har satt landsdelens felles region og universitetssykehus i en kritisk situasjon.

Nå virker det som den lokalpolitiske lekestuen i Helse Nord blir stengt og at faglighet er det nye kompasset. Dette er et viktig bakteppe for at man onsdag har konstituert Lind som ny direktør.

Derfor har også ansettelsen i dag stor allmenn interesse. Vi legger til grunn at administrasjonen og styret har godt av å tolke årsakene til den dype krisen som organisasjonen delvis har satt seg selv i. Hva er læringspunktene, og tar man selvkritikk?

Helse Nords administrasjon har alltid sørget for selv å ha stor innflytelse over valg av ledere innenfor organisasjonen. Mer enn en gang har styret blitt spilt sjakk matt. Å konstituere ny direktør og nytt lederskap har derfor et betydelig potensial for nye konflikter og maktkamper.

Men hvilke vurderinger som ligger til grunn ville ikke Helse Nords styre la offentligheten få innblikk i. Derfor valgte de å lukke møtet da denne saken ble behandlet på dagens styremøte.

Det var det ingen grunn til å gjøre. Sivilombudet har tidligere kritisert Helse Nords praksis med manglende begrunnelser for lukking av møter. Selv om riktig kurs er satt, var det en ripe i lakken at de reelle diskusjonene ble stengt for innsyn.