Gå til sidens hovedinnhold

Ny og bedre eldreomsorg 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Willy Widding etterlyser i sitt innlegg i Nordlys av 8. oktober et tilstrekkelig, kvalitativt godt og verdig tilbud til eldre i Tromsø kommune. Dette må gjelde både for hjemmeboende og på sykehjem.

15. oktober svarer leder i Helse- og velferdsutvalget Gunhild Johansen med en artikkel med følgende fromme ønske:

«Jeg håper dette svaret vil berolige alle som er bekymret for framtidas eldreomsorg i Tromsø»

Svaret fra leder av Helse- og velferdsutvalget er slett ikke beroligende for oss som har våre nærmeste og kjære som brukere av dette tilbudet i Tromsø kommune nå. Vi er heller ikke mest bekymret for framtidas situasjon for de eldre. Dersom alt som beskrives som planer og dersom disse blir gjennomført ser situasjonen unektelig lysere ut. Jeg vil likevel legge til at dersom kommunen bare tenker antall plasser og ikke hvilke kvaliteter som tilbudene må inneholde så vil bekymringen fortsatt være stor hos brukere og pårørende.

Som eldre blir vi lovet et verdig liv de siste årene vi har. Etter tilstand og evne skal den enkelte oppleve et meningsfylt liv kulturelt, følelsesmessig, sosialt og fysisk.

Dette betyr bl.a. næringsrik og god mat spist i gode og hyggelige situasjoner og med nødvendig hjelp.

Det betyr kulturelle opplevelser for alle, ikke bare de som enklest kan få delta i slike situasjoner.

Det betyr at alle må få hjelp til å vedlikeholde muskler og ledd.

Det betyr at mentale evner må utfordres og aktiveres så mye som mulig.

Vi ønsker med andre ord å være levende og opplevende mennesker så lenge det er mulig for den enkelte.

Hvorfor opplever vi at det ikke er så godt som det kunne være nå. La det med en gang være sagt at dette ikke er de ansattes feil, de gjør en utmerket jobb og nesten mer enn en kan forvente av den enkelte.

Etter vår mening skyldes dette at bemanningen og delvis kompetansen ikke er tilstrekkelig.

Utfordringene med kompetansen er flere. Det er for få ansatte i forhold til det omfattende arbeidet som skal utføres dersom tilbudet skal være tilstrekkelig. Dessuten er det vanskelig å få ansatt personale med adekvate kvalifikasjoner når ledige stillinger skal besettes.

Et tiltak som kan bedre denne situasjonen er å etablere en intern opplæring som en del av jobben. Dette kan gjøres gjennom organiserte grupper som deler kunnskaper og erfaringer.

Kan det være at behovet for ressurser og kompetanse ikke er erkjent av de personer som kan gripe inn og rette opp forholdene. For det er jo ikke partier, etater eller kontorer som skal gjøre ansvarlige valg for våre eldre, det er det mennesker som også skal bli eldre som må ta ansvaret for.

Kommentarer til denne saken