21. desember 2020 kunngjorde Vegvesenet forslag om ny hovedvei mellom Buktamo i Målselv og Tromsø med veginnkorting ca 58 – 63 km hver vei for kjørende. Gevinstene er så radikale at alle berørte parter bør se på hvordan prosjektet kan fremskyndes best mulig.

De som bor rundt Målselv og skal til Tromsø kan spare oppimot halve distansen og samtidig redusere kjøretiden til det halve. Samme gevinster gjelder for kjøring mellom Narvik – Tromsø, Harstad – Tromsø, Finnsnes – Tromsø, Sør-Troms og Nordre Nordland og ellers alle andre områder sør for Balsfjord.

Gevinstene er så store at fylket og berørte kommuner bør aktivere en fylkesdelplan for prosjektet uten å vente. Planen berører kommunene Målselv, Balsfjord og Tromsø. Planen har fjordkryssinger med bruer over Malangen, Balsfjord og Ramfjord. I tillegg er det bru over Målselva og tunnel inne i Malangen. Vegvesenet har beregnet kostnadene til henimot 9 milliarder kr.

To lange bruer over Ramfjorden?

Nord for Balsfjord har Vegvesenet kommet i skade for å foreslå en kombinasjon av vestre E8 i Ramfjord med Målselvveien. Det medfører to lange bruer over Ramfjorden, som vi mener er en unødvendig og overflødig sløsing med milliarder. Årsaken til forslaget er at regjeringen i august 2019 gikk inn for vestre E8 som trasevalg i Ramfjord. KVU-gruppen hos Vv oppfattet dette som et pålegg til utredningens konklusjoner. Når vi ser på kartet blir det klart at 2 bruer er unødvendig over Ramfjorden.

Målselvveiens bru over Ytre Ramfjord ved Ramfjordnes avkorter avstander til Tromsø mye bedre enn forrige forslag om bru ved Leirbakken. Andersdalen og områdene rundt langs nåværende fylkesvei får klare veginnkortinger. Hans Larsanes med vestsida i Ramfjord kan få omtrent like lang kjørevei med begge bruer. Man bygger ikke ei risikofylt milliardbru for 0-1 km innsparing for et fåtall brukere. Resten av Ramfjorden og E8-trafikken får kortest Tromsøvei med østre E8-trase og Tindtunnelen, i kombinasjon med UFB (Ullsfjordforbindelsen).

Kombinasjonen av Tindtunnelen med UFB forkorter avstander for Nord-Troms, Ramfjorden og alle andre brukere av UFB nordover. Til sammen er denne gevinsten klart større enn Målselvveien pga større trafikk og sammenlignbar km-reduksjon.

Høringsrunden

Fristen for merknader er 23. april. Utredningen fra KVU «Innfarter til Tromsø» finnes her. Mailadresse for merknader er [email protected].

Vi oppfordrer alle berørte og E8-trafikanter til å beskrive hvor mye bedre det er med bru til Ytre Ramfjord og østre E8-trase. Risikoen for leireras og jordras ved Leirbakkenbrua og langs vestsida teller med. Nyveien langs vestsida raserer gjenstående friområder og jordbruksmark. Vi unngår nedgraving og ødelegging av kulturminner og tusenårgamle fangstgroper ved Sørbotn.

Ytre Ramfjordbru kan teoretisk forsinke direkte veiløsning til byen for Andersdalen og vestre Ramfjord. Men det kan unngås. Den ytre brua er innenfor Tromsø kommunes grenser. Hvis man er enige, så kan man fremme regplan direkte for brua uten å vente på fylkesdelplan for hele Målselv-strekningen.

Trafikksikkerhet for østre E8 i Ramfjord er enda viktigere. I årsskiftet 2017-18 var regplanen ferdig for østre Ramfjord, men ble utsatt. Her kan man prioritere tunnelen i Fagerfjell og omsider få E8-trafikken bort ifra husveggene i Ramfjorden. Dette er det mest akutte problemet i Ramfjord.

E8s behandling i NTP våren 2021

Denne våren skal NTP (Nasjonal Transportplan) behandles i Stortinget. Hvis Vegvesenet tviholder på 2 Ramfjordbruer og blir overkjørt av dept’et eller Stortingets flertall, så kommer Tromsø og Ramfjord i klemma. Årsaken er at Tromsø kanskje står uten relevant vedtak for E8-traseen.

Med Ytre Ramfjordbru har ikke Tromsø og Ramfjord lengre behov for bru ved Leirbakken og vestre E8. Vegvesenets KVU-rapport anbefaler at vestre E8 fullføres først og at Målselvveien deretter får et helt usikkert tidsperspektiv. Målselvveiens prosjekt er 4-5 ganger større enn E8 i Ramfjord, dvs at Målselvveiens trase må vurderes og besluttes før E8s trase kan fastsettes pånytt.

Men østre E8-trase berører ikke Målselvveien, og Tromsø kommune kan velge østre trase nå straks, og være klar til NTP-behandlingen i Stortinget nå i vår.

Feil antatt rekkefølge for prosjektene er det som fører til at man ender opp med 2 lange bruer i anbefalingen.