Fredag 5. mai sprakk budsjettet for E8 i Ramfjord med bru og ny påtenkt vei langs vestsida av Ramfjorden. iTromsø rapporterte om overskridelser for anleggsbudsjett og forsinkelser for gjennomføringen. Nordlys skrev senere om mulig utsettelse til 2024 og tilbud i hovedkontrakten på ca 2 milliarder kr.

Vegvesenet må rapportere tilbake til Stortinget og Samferdselsdepartementet for å få godkjent overskridelser før de kan tildele anbud til påtenkte leverandører. Det medfører forsinkelser og utsettelser av foreløpig ukjent omfang.

Regplanen for vestre E8 ble vedtatt i kommunestyret i august 2020. Den siste forsinkelsen er aktuell for stortingsbehandling og mulig bevilgning i statsbudsjettet for 2024. Men bare hvis ikke andre vurderinger nå blir aktuelt?

Hittil er det ikke offentliggjort hvor mange hundre millioner det ligger an til i overskridelser. Tidlig i vinter sa ryktene i bransjen at 5-600 millioner var aktuell budsjettsprekk, foreløpig. Det er kjent at sjøfylling for vei til den påtenkte brua ble forsinket og hadde en del massetap ved at deler av sjøfyllinga løsnet og gled ut i fjorden.

Overskridelser foreløpig 5-600 mill kr?

Vegvesenet hadde offentlig anbudsåpning ved påsketider. Nå er kontraktsbeløpet på ca 2 milliarder kr blitt kjent, med 2022 prisnivå. I tillegg kommer bl a sjøfyllingen og anleggsveiene, overskridelser for sjøfyllingen og annet arbeid langs vestsida som er utført og skal utføres senere. Kan de samlede beløpene nå nærme seg 3 milliarder for prosjektet?

I 2020 fikk Vv budsjett på 1,9 milliarder fra dept’et etter Vegvesenets eget forslag, til hele prosjekt-totalen.

I 2018 hevdet Vegvesenet at vestre E8 med brua var billigere enn østre veitrase. Nå blir Vegvesenet innhentet av sine egne kalkyler som ble produsert for å få E8 over til vestsida.

Tidligere vedtatt østre E8-trase

I 2015 vedtok kommunestyret østre E8-valg imot Vegvesenets protester, og regjeringen stadfestet kommunens valg etter innsigelser fra Vegvesenet. I 2017-18 fremla Vv nye «kalkyler» som hevdet at østre E8 ble mye dyrere enn antatt og dyrere enn vestre trase. Regjeringen gav etter og valgte vestre trase i 2019, og kommunestyret vedtok regplanen i 2020.

Nå møtes Vegvesenet av egne prisoverslag hvor de veiledet politikerne til vestre trasevalg. Virkelige kostnader kommer nå på bordet. Med Ullsfjordforbindelsen (UFB) og Tindtunnelen gir østre trase også kortere kjørevei for bilbrukerne.

Målselvveien Buktamo – Tromsø med 63 km veginnkorting

I desember 2020 kom Vegvesenet med rapporten «Innfartsveier til Tromsø» og deriblant prosjektet Buktamo – Tromsø med radikal veginnkorting og bru over Ytre Ramfjord ved Olavsvern. Med bru over Balsfjord og tunnel i Malangen lå kalkylen på ca 9 milliarder, og med store veginnkortinger for all trafikk mellom Tromsø og Narvik med hele sør-fylket.

Dette prosjektet ble holdt borte fra kommunestyrets vurdering av E8 vest i 2020. I 2021 valgte dept’et å putte rapporten i skuffa, istedenfor å vurdere videre planlegging. Dvs at Målselvveien ikke blir vurdert eller fremlagt til kommende NTP (Nasjonal Transportplan) i 2024 i Stortinget. Ny NTP skal gjelde for årene 2025-36. Tildekking av prosjekt Målselvveien kan bli et sterkt overgrep mot det meste av Troms og deler av Nordland.

Flere uheldige kalkyler

Denne unnlatelsen hos dept’et hindrer at størstedelen av Troms og nordre Nordland får belyst og vurdert en radikal veginnkorting på 58-63 km og byggeprosjekter til 9-10 milliarder kr.

I Vegvesenets «kalkyler» i 2018 for østre E8 hevdet de at Tindtunnelen kan koste over 6 milliarder å bygge. Samtidig ble tunnelen beregnet til under 3 milliarder fra entreprenører i bransjen. Slik oppnådde Vv å feilbeskrive østre E8 og fremme vestre E8-trase.

Nå bør antakelig hele E8-prosjektet omvurderes. Med tillegg av utsettelse på 9-12 måneder og 3-4 år fra vedtatt regplan i 2020 får prisskruen en ny omdreining. Og østre E8 var klar til bygging i 2016, da Vegvesenet fikk den stanset med sine den gang nye, ekstra kalkyler.

Siste kontrakt på ca 2 milliarder 2022-kr betyr at i 2024 er prisen vokst med nye 6-11 %, dvs ca 200 mill nye kroner. Hele denne prosessen kan tilsi at Riksrevisjonen bør se nærmere på prosjektet før det går videre.