Boka «Tekstiler i Troms – en kvinnehistorie» av Torunn Sedolfsen er en unik nordnorsk kulturhistorie. Hjemmeveving og produksjon av tekstiler som var nødvendig til klær og utstyr i hus og hjem, er satt inn i en samfunnsmessig ramme. Det handler om håndverk, en type taus kunnskap som tidligere ble overført fra generasjon til generasjon og som gradvis har blitt fortrengt av automatisering og industriproduksjon.

I boka beskrives råmaterialer som ble brukt, produksjonsprosesser, stoffer til klær til forskjellig bruk til voksne og barn, utstyr til soveplassen og mange andre tekstiler som håndklær, gardiner, tepper, duker, møbeltrekk mm.

Vi får presentert hjemmevevde stoffer, kvaliteter og design ved hjelp av tekst og nydelige illustrasjoner som tegninger, foto og rekonstruksjoner. I tillegg inneholder boka omtale av en unik samling av tøyprøver og fragmenter av bevarte tekstiler. Bildene av tøyprøvene viser at også nyttevevingen innebar mønster og farger med estetisk verdi.

Tøyprøvene som boka bygger på er samlet inn i Berg og Torsken på Senja. De kan være representative for kystsamfunn generelt, med nokså like næringer og levesett, men andre områder av Troms er også representert.

Kvinnehåndverkene fra selvhusholdningens økonomi er i fokus med sin økologiske produksjon basert på lokale råvarer. Dette i kontrast til dagens industriproduksjon, bruk og kast med frakt rundt store deler av kloden og omsetning i store kjøpesentra.

Boka som bygger på et stort kildemateriale, bør fange alle med interesse for folkelig livsstil, kultur og historie.

Torunn Sedolfsen er oppvokst og bor i Tromsø. Hun har lektorutdanning i kunstfag/formgiving fra Statens lærerhøgskole i forming i Oslo. Hun har i mange år undervist i kunst, design og arkitektur i videregående skole.