Gå til sidens hovedinnhold

NRKs klimaredaksjon gikk skoene av seg i den gode saks tjeneste

MDG og NRK forsøkte å skremme vettet av velgerne. Det har Ola og Kari liten sans for.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvordan kunne et parti som MDG tape så fullstendig i et valg hvor klima og miljø mer enn noen gang tidligere var tema? Selv etter solid medvind fra FNs klimarapport?

Ordfører i Vardø, Ørjan Jensen (MDG) mener partiet hans har vært for militante, og har blitt oppfattet som litt ekstreme.

Det har vært et valg der de som støyet mest, vant minst. Det viste seg til slutt at Ola og Kari har liten sans for klimaaktivisme og dommedagsprofetier. De er heller ikke spesielt interessert i radikale samfunnsomveltninger som medfører å strupe avgjørende inntektskilder, uten å vite hva som da skal betale for velferden vår.

Klima og miljø ble altoverskyggende tema da FNs klimarapport ble lagt fram i august. Den politiske atmosfæren i Norge ble med ett som skapt for MDG, og mange tok det for gitt at partiet ville bli en av valgvinnerne. FN-rapporten ble da også brukt for alt den var verdt, og litt til. Det manglet ikke på advarsler og antatte tidsfrister for når verden, og vi alle, ville bikke utfor stupet og inn i fortapelsen.

På inn og utpust ble vi advart, fra ledende MDG politikere som etter hvert framsto som vårt århundres fremste svovelpredikanter. Budskapet var: omvend dere i tide. Effekten av skremselspropagandaen var blant annet at en del unge mennesker ble så redde for framtiden at de utviklet klimaangst.

Men som for alle religiøse sekter: har man først truet med helvete på jord, faller det ganske naturlig å lokke med Edens hage også. For å berolige folket bringes en smule balanse, og optimisme, inn i regnskapet. Etter at olja og gassen er nedkjempet, skal vi alle få det bedre. Stortingskandidat Lan Marie Berg skrev entusiastisk på sin Facebookside om det nye, avstressende dagliglivet i MDG-land, med kortere arbeidsdag, lengre ferie, billigere kulturtilbud og billigere øl på uteserveringene, en behagelig tilværelse med vennetreff og chilling i parken.

Troen på et Utopia med solskinn, underholdning og subsidiert øl i parken er et hovedstadsfenomen. I store deler av landet vårt er hverdagen en helt annen. Der står kvinner og menn opp grytidlig for å dra ut på fiskefeltene, gå i fjøsen eller kjøre 4 mil for å være på jobb på sykehjemmet klokka 07. De har smått med parker og kulturtilbud innen rekkevidde, men de er avgjørende for den daglige driften av Norge. For dem er erkjennelsen av hva oljeeventyret har betydd og fortsatt betyr for landet, framtredende. Å plugge oljebrønner uten å ha et realitetsorientert og bærekraftig alternativ blir blankt avvist.

Grønn Ungdom (GU), ungdomsorganisasjonen til MDG, gjorde ikke situasjonen bedre for moderpartiet. Om ledelsen der hadde tatt for mye (eller kanskje for lite?) Møllers tran, er ikke godt å si. Faktum er imidlertid at å koble rasisme til mennesker som har et annet syn på oljeutvinning enn GU, er et grovt overtramp. Når det er «uforenelig å pumpe mer olje den ene dagen, og kalle seg antirasist den andre», som var et av ungdomspartiets bidrag til valgkampen, førte det trolig til at tvilende velgere vendte MDG ryggen.

Og det skulle komme mer. Partiets gode hjelpere, og da spesielt NRKs klimaredaksjon som, ifølge egen strategi, skal «sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg», gikk skoene av seg i den gode saks tjeneste. Etter å ha videreformidlet dystre framtidsutsikter som skremte vannet av en del unge, kom kanalen med råd mot det nye fenomenet klimaangst, framført av en klimapsykolog som hadde resepten klar: stem på et skikkelig klima og miljøparti. Haken ved det hele var bare at psykologen hadde bakgrunn fra MDG .

Absurditeten steg, og troverdigheten sank ytterligere, da samme NRK-redaksjon like etterpå, via aktivistorganisasjonen Extinction Rebellion, fant fram til et par kvinner som sa de vurderte å sterilisere seg i protest mot klimapolitikken.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt argumenter som begynner med FNs generalsekretær eller FNs klimapanel i valgkampen, men henvisningene til verdensorganisasjonen har gått på repeat. Få, om noen, har nevnt FNs årlige måling for menneskelig utvikling, HDI (Human Developement Index). Men der troner Norge på toppen, også i år som verdens beste land å bo i.

HDI-målingen handler om de tre bærebjelkene for et velferdssamfunn: helse, utdanning og økonomi. Chilling i parken er ikke nevnt.


Kommentarer til denne saken