Medietilsynet kom tidligere denne uka med sin rapport om NRK og mediemangfoldet. Som vanlig har rapporten ført til stort engasjement – mest hos avisene som konkurrerer direkte med NRK i et nasjonalt mediemarked, blant andre VG og Dagbladet.

Det er fire år siden sist Medietilsynet har sett på NRKs rolle i forhold til andre medier. Som en statlig finansiert institusjon er NRK per definisjon konkurransevridende, da de i motsetning til andre medier ikke må selge produktene sine.

Selv om tilsynet noterer seg at konkurransen tilspisser seg mellom NRK og de private aktørene, tar de ikke faresignalene ved dette alvorlig nok, mener både VG og Dagbladet.

Denne debatten er viktig.

Men det som foreløpig har blitt forbigått i stillhet er tilsynets anmerkning om at Norge har flere enn 60 geografiske blindsoner.

Det er kommuner som har svak eller usystematisk journalistisk dekning.

Analyser som rapporten lener seg på viser at NRK ikke dekker det kommunale nivået i spesielt stor grad hvis det som skjer i kommunen, ikke har nasjonal interesse.

At dette ikke vekker større bekymring hos mediene i Oslo er ikke nevneverdig overraskende. Det er ikke her de konkurrerer med NRK. Men det bør vekke interesse hos alle de som bor i disse kommunene rundt omkring i landet og betaler lisens over skatteseddelen.

Det at vi har lokale medieørkener som knapt dekkes av kritisk journalistikk, er åpenbart noe NRK har et ansvar for å balansere.

NRK bør også få et særskilt ansvar for å bidra til en systematisk dekning av det regionale forvaltningsnivået – altså fylkespolitikken – og dette ansvaret bør presiseres i NRKs oppdrag, mener tilsynet.

Det er en tydelig føring i den anbefalingen, og en skarp kritikk også.

NRK plakaten skal ut til åpen høring snart – det er syv år siden sist. Interesseorganisasjoner og andre blir bedt av medieminister Anette Trettebergstuen å komme med innspill på NRKs oppdrag.


En invitasjon som også de som bor i de 60 uinteressante kommunene bør benytte seg av.