Stortingsvalget 2021 står for døren og det norske folk skal fatte et velbegrunnet og godt belyst valg om hvem som skal styre kursen.I Norge har vi en allmennkringkaster i form av NRK som skal dekke og belyse alle sider av de politiske partiene, og gi befolkningen en mulighet til å ta vel overveide valg når vi skal gå til valgurnene. Staten eier og drifter kanalen, med godt grep via overføringer fra vår felles lommebok. Det skal derfor være et viktig demokratisk tiltak at alle politiske partier slipper til i mediet, men slik er det dessverre ikke.

I den politiske redaksjonen i NRK har man valgt føringen om «parlamentarisk representasjon» for å få validitet og aktualitet som nyhetsstoff, dette undergraver offentlighetens muligheter til å kunne få et overblikk over valgmulighetene. NRK er den kanalen alle kan se uavhengig av tilknytting til kanalpakker eller nyhetsmedier.

I valgår så har alltid NRK en «valgomat» som skal kunne gi folk mulighet til å ta en enkel og rask runde om viktige standpunkt for hvilket valg man skal ta når man går til Valgurnene. Her velger da NRK å IKKE inkludere andre partier enn de som alt har gjennomført et Stortingsvalg og har representasjon på Stortinget.

Industri- og Næringspartiet stiller som et nasjonalt parti, til valg 13 september 2021 på lik linje med alle de andre partiene som er i det nasjonale partiregisteret. I dette registeret finner man AP, Høyre, SP og alle de som er på Stortinget i tillegg til noen andre partier som er anerkjent som nasjonale partier.

Her kommer allmennkringkasters ansvar inn, slik INP vurderer det, ved å sørge for at alle politiske partier blir anerkjent og gitt likeverdig muligheter å informere om målsetning ved deltagelse i årets valgkamp. NRK svikter sitt grunnleggende opphav, ved at de tillater enkeltpersoner i form av Politiske Redaktører til å vurdere «nyhetsverdien» i de forskjellige budskapene.

I et Stortingsvalg er det svært viktig at allmenheten får best mulig tilgang til ytringer og meninger, for å kunne ta de rette og velinformerte valgene vi skal 13 september 2021. Det er et hinder for demokratiet at medier som har status som allmenne kringkastere, og spesielt de som har så store knyttinger mot statlig drift.

Konklusjonen tilINP er at NRK bidrar til å hindre et likeverdig demokratisk valg, og det er svært bekymringsverdig at slik praksis skal bli gjennomført i Norge, som av alle andre land oppfattes som et svært demokratisk foregangsland. Vi vil med dette leserinnlegget trekke frem behovet for å sikre god informasjon til alle med stemmerett, noe NRK har valgt å bestemme at ikke har nyhetsverdi for den Norske befolkningen.

Godt valg 13 september 2021!