NRKs Pål Hansen i Tromsø har laget «hjemme hos-reportasje» blant Forsvarets ansatte, med søkelys på messedrift innenfor leirgjerdet, der militært ansatte bor. Militært ansatte som på et beordringssystem sendes rundt om i Kongeriket for å forsvare nasjonens frihet. Fellesnevneren for Hærens operative lokasjoner er nærheten til skyte- og øvingsfelt, langt mindre «Nordens Paris», der Pål Hansen har sin hjemmebase.

Forsvarets messedrift har sitt historiske utspring, med ansatte som bebor relativt enkle boforhold. Dette har NRK Troms fremvist i egne oppslag fra ulike leire tidligere. På åtti- og inn på nittitallet var det flere messeutsalg som hadde åpnet flere ukedager + helg. Av ulike årsaker opplevde messeutsalgene at besøket gikk brått ned. Åpningstidene ble justert ned til det vi har i dag 1 til 2 dager i uka. Gjerne knyttet til en sosial arrangert aktivitet.

Så når det går en Champions League-kamp på en onsdag er det i messens fellesarealer at storskjermen er tilgjengelig. I Hæren ble TV-en nappet ut av rommene for mange år siden. Da er det noen som velger å kjøpe seg en cola, andre en halvliter på boks eller «tapp» for å nyte en fotballkamp i et felleskap med kollegaer. De som står bak disken er kommunalt godkjente. Med andre ord ryddige kontrollerte forhold.

Alternativet til dette salget over disk, er at den ansatte messe-beboer eksempelvis på Skjold, rusler bort på den lokale Coop Extra-butikken, kjøper inn en «six-pack» og tar med drikkevarer ned i kjelleretasjen for å se nevnte fotballkamp. Når Pål Hansen er opptatt av pris, vil han jo da oppleve at en egeninnkjøpt boks med lokalbrygg fra Balsfjord, koster under halvparten av det den samme boksen som eventuelt kjøpes over disk denne onsdagen i messeutsalget.

Så dette med pris fremstår som god gammel «avensjuka» Hvis Pål Hansen ønsker seg tips om billige alkoholvarer solgt utenfor gjerdet, så skal jeg kunne bistå ham i bakgrunnsundersøkelsen. Pål Hansens besøk hos nestkommanderende i Forsvaret, da denne saken ble rigget, kunne kjøpt en iskald halvliter på tapp til kr 65 i nabogata til Karl Johan midt i Oslo sentrum. Er også dette «ulovlig»?

Nei, Pål Hansen, ta deg turen til Porsangmoen, Høybuktmoen, Skjold, Setermoen, Bardufoss Ramsund, Evenes flystasjon, og andre sentrale plasser. Ansatte her bor til dels kummerlig, fellesarealene er møteplass. Messeutsalgene er åpent 1-2 ganger i uka. Prisene er selvkost og langt dyrere enn om den enkelte kjøper inn for egen forsorg. Så er det slik at i tunge verneplikts-garnisoner er det behov for å ha fristeder i samkvem med kollegaer, frikoplet fra de du omgås fra morgen til kveld i daglig tjeneste. Velkommen til rundtur, Pål Hansen!