Toril Olsen tar i et leserinnlegg i Nordnorsk debatt for seg det hun mener er NRKs mangelfulle dekning av sikkerhetssituasjonen i nordområdene og hvilke følger det har, med særlig søkelys på Øst-Finnmark. Jeg ønsker å svare på hennes formening om innsats og status i NRK.

Det er ikke slik at våre ansatte på kontorene i Øst-Finnmark står alene i å dekke eget område eller nordområdene, verken før eller etter krigen i Ukraina.

Etter Russlands invasjon har vi i lange perioder forsterka den fysiske tilstedeværelsen i Øst-Finnmark med flere journalister, i tillegg til de dyktige fast ansatte vi har på kontorene i Vadsø og Kirkenes. Vi har også øremerka journalister på de andre kontorene i nord og nasjonalt til å jobbe spesifikt med tematikken, og vi har inkludert store deler av gravegruppa til NRK Nord. I tillegg har journalister på Marienlyst jobbet sammen med oss. Dette har resultert i en rekke større saker om sikkerhet i nordområdene, ut over en massiv løpende nyhetsdekning. (Et utvalg anbefalte historier finner du til slutt i mitt svar)

Olsen mener myndighetene må gripe inn og styre hvor og hvordan NRK bruker sine ressurser. Heldigvis lever vi i et land der redaksjonelle prioriteringer ikke styres av andre enn medieinstitusjonene selv. Noe annet ville sette oss i bås med land vi ikke ønsker å assosiere oss med.

Men NRK har som allmennkringkaster et viktig oppdrag i å sørge for at innhold fra hele landet når nasjonale nyhetsplattformer. Derfor er NRK som det eneste nasjonale mediehuset fortsatt tungt til stede i landsdelen med 12 kontor jevnt fordelt. Fra disse leverer NRK nord i særklasse, på tross av at vi er den minste regionen i folketall. Her er noen eksempler:

På flaggskipet P2s Nyhetsmorgen er vi sammen med NRK vestland den regionen som leverer mest innhold.

I Dagsrevyens hovedsending klokken 19 er snaut 20 prosent av innholdet laget av distriktskontorene til NRK. Andelen øker ytterligere på Dagsrevyen 21. Og her troner de nordnorske kontorene alene på toppen som de som leverer mest.

På NRK.no er det NRKs distriktskontorer som leverer og får frontet mest innhold av alle, mer enn nyhetsredaksjonen på Marienlyst. Også her troner de nordnorske kontorene på topp, med 1500 saker hittil i år. Vi har en økning i antall saker i år, nettopp på grunn av den massive dekningen vår av sikkerhetssituasjonen knytta til Ukraina-krisa og forholdet til Russland.

Jeg ønsker også å trekke frem det direktesendte radioprogrammet Helgemorgen på P2 og NRK1, som sendes fra Tromsø lørdager og søndager. Det ble etablert for å gi radiolyttere og TV-seere nasjonale nyheter, analyse og debatt med et perspektiv fra nord. Det har bragt nye nordnorske stemmer og tema inn i det nasjonale nyhetsbildet. Etableringen gjorde ellers at vi som den eneste regionen i NRK i fjor fikk flere stillinger, og programmet har på kort tid passert Dagsnytt 18 og andre tilbud i oppslutning hos publikum.

Stadig MER av NRKs journalistikk produserer med andre ord i nord, og ikke mindre, som det kan gis inntrykk av i Olsens innlegg, og i politisk redaktør Skjalg Fjellheims deling av det på Facebook.

Til glede for dem begge og andre interesserte følger her et ørlite utvalg av historier vi har fortalt knytta til sikkerhetssituasjonen i nord. God lesning!