1. mars er fristen for tiendeklassinger i hele landet for å søke videregående opplæring. Det er et stort og viktig valg. Ifølge SSB vil det mangle nesten 100.000 fagarbeidere mot 2035. Og vi i Nortura og Nortura Målselv, kjenner på denne mangelen. Om vi i Nortura skal komme med ett godt råd til ungdommer er det: velg dere en fremtid innen yrkesfag!

Nortura er Norges største leverandør av egg og kjøtt og vi forsyner det norske markedet med mer enn 250 millioner kg mat hvert eneste år. Våre mest kjente merkevarer er Gilde og Prior. Sammen med våre over 5000 ansatte bygger vi fremtidens matproduksjon. For å kunne fortsette å sørge for norske produkter i butikkhyllene hver eneste dag, trenger vi også nye faglærte. Vi trenger lærlinger i alt fra slakt, - og kjøttskjærerfaget til industriell matproduksjon og pølsemakerfaget.

Vi på Innlandet bor midt i Nord-Norges matfat, og med råvarer fra den norske bonden er våre ansatte stolte av å være med å produsere maten vi spiser hver eneste dag. Hos oss på Nortura Målselv ønsker vi å bruke ressurser på å rekruttere lærlinger til fagene våre siden fag som for eksempel kjøttskjærerfaget, for mange er ukjent. Vi er en av få yrkesretninger hvor alt står klar til deg som er ung: skoleplass, lærlingplass og arbeidsplass etter hvert.

Endring i verdensbilde med konflikter og krig, gjør at vi må belage oss på å bli mer selvforsynt av matvarer, desto mer viktigere blir det å rekruttere flere unge inn i bransjen.

Vi i Nortura har et samfunnsansvar for å bidra til at ungdom finner veien til et godt og interessant arbeidsliv innen vår næring. Vi har også en viktig oppgave som matprodusent og er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. For å opprettholde denne funksjonen, er vi avhengig av dyktige fagansvarlige hver eneste dag.

Det å kunne tilby skole elever en lærlingeplass på våre anlegg, er også en viktig del av rekrutteringsprosessen vår med tanke på fremtidig arbeidskraft både i vår produksjon og administrative stillinger.

Pandemien har ikke bare vist oss hvor viktig det er med stabil, norsk matproduksjon, men også viktigheten av en trygg og god jobb. Det å sikre trygg mat til Norges befolkning, har gitt oss en ekstra yrkesstolthet.

Vi arbeider målrettet sammen med myndigheter og skoler for å sikre tilstrekkelig tilgang på faglært arbeidskraft. Likevel sliter hele vår bransje med å fylle læreplasser. Vanligvis drar vi ut på skoler og messer for å treffe ungdom for å informere om mulighetene ved å velge en fremtid innen matindustrien. Mange trenger å vite om mulighetene fagene våre gir, at det er en karrierevei med gode arbeidstider og lønn, og ikke minst mulighet for utvikling!

For vår bransje er hele tiden i utvikling med ny teknologi og innovasjon. Vi har fremdeles behov for både tradisjonelle yrker og kjøttfaglig kunnskap, men også kunnskap om teknologi og prosess. Ved å velge en fremtid innen matproduksjon er du med på å holde hjulene i AS Norge i gang. Attpåtil får du lønn under lærlingtida, tett oppfølgning gjennom hele lærling løpet og en trygg fremtid med muligheter. Nortura og Norge trenger flere dyktige mennesker som ønsker en fremtid i norsk matproduksjon. Vi vil satse på ungdommen!