Gå til sidens hovedinnhold

Nortura og Tine sentralt har ikke oppfattet sin oppgave i et politisk jordbruk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Igjen får vi som bønder i Nord-Norge en trussel levert gjennom media. Nå er det farseproduksjonen (pølser og deiger) til Nortura på Andslimoen i Målselv som skal fases ut og sentraliseres til andre deler av landet. Tidligere i 2020 fikk vi vite at TINE vurderte å legge ned avdelingene i Tana og i Alta. Det er ikke vanskelig å sitte i et kontor på et stort hovedkontor og planlegge på A-4 ark og et stort kontorbord for å få til økonomiske gevinster på det samme A-4 papiret.

Hva har vi av slakterikapasitet i landbrukssamvirket i nord? Vi har slakterier i Karasjok, Målselv og på Bjerka i Nordland. Fra Bjerka til Karasjok er det over 1100 km – gjennom Norge – og vi ser viktigheten til å holde seg innenlands i disse dager. Og Andslimoen i Målselv ligger sånn omtrent midt imellom. Med andre ord kan vi av dyrevernmessige forhold ikke fjerne noen av anleggene uten å fjerne bøndene som produserer flesk og kjøtt.

Så er spørsmålet til Nortura; - er nordnorsk kjøtt- og fleskeproduksjon så liten at det vil være mest økonomisk å få kvittet seg med den? Og fyller da Nortura sin oppgave i de politiske målsettinger som er satt for landbruket her i landet?

Foredlingen i et Nortura perspektiv er å foredle mest mulig av slaktekvantumet i egne fabrikker. Også i nord! Å la seg styre av handelskjedene, COOP, Norgesgruppen og Reitangruppen, er en total kapitulasjon overfor disse. De vil ha alle varegrupper innom sine sentrale lagre på Østlandet! Dermed er vi som bønder i nord i skvis overfor disse handelskjedene. For hvorfor skal våre farseprodukter som produseres i nord, en tur innom et enormt lager på Østlandet, før det skal ut til de forskjellige butikkene i hele landet. Dette er også skrivebordsarbeid uten å ta hensyn til hvilket land vi bor i. Vi har flere små og mellomstore lokale handverk- og industriprodusenter i matvaresegmentet i nord som får levere direkte til butikkene. Hvorfor kan ikke Nortura Målselv få gjøre det? Som lokalmatprodusent til COOP, REMA, KIWI og de andre kjedene i Norgesgruppen her i Nord-Norge? Jeg ber Nortura om å ta kontakt med disse kjedene og få direkte leveranser til butikker i nord – det er kjøttprodukter som tross alt er lokalproduserte i nord, selv om det står Nortura på dem. Husk EFTA nr. 155, og la det om så stå Nord-Norges Salgslag på dem med den gamle logoen av de syv søstre!! Nortura på Andslimoen er absolutt like mye lokalmatprodusent som for eksempel Kuraas i Narvik, og Aron Mat og Mydland i Tromsø! Og ikke minst – GILDE navnet er nordnorsk!!

I meieriindustrien i nord har vi meierier i Tana, Alta, Storsteinnes, Harstad, Sandnessjøen og Sømna. Og melkeleverandører finnes fra Pasvik i øst og nord til Bindal i sør. TINE har luftet planer om å legge ned både Tana og Alta. Det er for å si det mildt – det er helt vilt! Nå skal vi kanskje få tunnel gjennom Kvænangsfjellet (det var stengt over 80 ganger sist vinter), men allikevel så blir det 900 km fra Storsteinnes til gården lengst sørøst i Pasvik. Med melkebil. Bare det å komme på en slik absurd tanke, så må det ligge et ønske om avvikling av de brukene som er lengst vekke samt å få færrest mulig tankstusser å koble seg til. Slik at TINE kan bli mest mulig konkurransedyktig overfor Arla, Kraft-Foods og andre store multinasjonale aktører. Det er vel derfor TINE nå snart har brukt bortimot en milliard kroner på et meieri i Irland som skal produsere den norske Jarlsbergosten på Irsk melk! Og brukt forholdstallet i kvoteordninga som en jojo siden de ikke har hatt tilnærmet styring i det de holder på med.

Jeg startet med at TINE og Nortura ikke har forstått sitt distriktspolitiske ansvar i et politisk jordbruk. Ansvaret ligger ikke bare i å ta i mot råvaren på en god måte, men også å foredle den mest mulig slik at råvareproduksjonen kommer grisgrendte distrikter til gode. Ansvaret ligger ikke å være en klakkør for pengesugende handelskjeder som har sett det som sin hovedoppgave å knekke det norske landbrukssamvirket.

Kommentarer til denne saken