Jeg ble for noen dager siden oppmerksom på en bok som heter "Minnesmerket" av nåværende ordfører i Hasvik kommune i Finnmark.

Etter vår ringe kunnskap er dette en beskrivelse av en russisk strategi i utnyttelse av at vi ikke bare er født blåøyd, men etterlever dette i praksis.

Det er også en utnyttelse av vår kunnskapsløshet om Ukrainas historie. Her har Ukraina virkelig en jobb å gjøre når det gjelder å korrigere vår kunnskap og etterlevelse av den. Dette gjelder helt fra regjeringsnivå til den enkelte av oss. Denne historien ble nemlig fremmet av departementet, det samme departement som har gitt avslag på en søknad fra Ukraina om å etablere et enkelt minnesmerke over de mange tusen soldater som falt i Norge for vår frihet.

Utgangspunktet er at Ukraina aldri har vært frivillig med i Sovjetunionen, men har hele tiden kjempet for sin selvstendighet. Den ukrainske sosialistiske republikken var under internasjonal lovgivning under andre verdenskrig, og var også en av grunnleggerne til FN i 1945.

Sovjetisk og ikke russisk

Så tilbake til boken "Minnesmerket" av Eva D. Husby. Den starter med en meget overraskende epost i 2017 fra Kulturdepartementet ved avd. direktør Torbjørn Backer Hjorthaug og seniorrådgiver Per-Otto Gullaksen til Hasvik kommune i Finnmark. Eposten fra det norske Kulturdepartement formidlet de russiske myndigheters ønske om å få reist et minnesmerke på Sørøya over seks russiske piloter som omkom i et amerikansk fly som styrtet i fjellet Andotten 17. juni 1944.

Denne eposten er ganske spesiell, midt sagt. Departementet skriver at "dersom det skal reises et slikt minnesmerke, bør det sannsynligvis plasseres på Andotten, Sørvær, Sørøya eller et annet sted i Hasvik kommune." Utenriksdepartementet ved ansatte Anne-Kirsti Karlsen og Finn Christian Nordli har også vært involvert i saken.

Altså helt fra regjeringsnivå til kommunenivå blir det satt likhetstegn mellom sovjetisk og russisk. Vi sendte epost til ordføreren i Hasvik Eva D. Husby og får følgende svar tilbake:

" Dette er nok en glipp fra forfatterens side, og som jeg ikke har vært klar over før du poengterer dette".

Prosessen gikk videre med en telefonsamtale fra Moskva og en del meget spesielle møter mellom Hasvik kommunes ordfører og rådmann og den russiske ambassade - og til og med militære personell fra Moskva, etter slik det er beskrevet i boka. En rekke møter der de lot seg imponere av stor stas å bli invitert til den russiske ambassade og direkte imponert av russerne ville reise et minnesmerke i deres kommune.

Forfatteren skriver i en innledende fase at det var sovjetisk mannskap ombord i flyet, men det er i ettertid endret til russisk mannskap uten nærmere dokumentasjon. Vi har etterlyst denne dokumentasjon fra ordføreren i Hasvik kommune og fra Kulturdepartementet uten å få svar.

En rekke beskrivelser er direkte oppsiktsvekkende. F.eks. kom det samme sommer en russer inn på rådhuset i Hasvik kommune og spurte om å få låne en PC med internett for å "skype" hjem til sin mor i Russland. Han fikk uten bekymring låne et maskin tilknyttet nettverket i kommunen og sitte inne i rådhussalen i en lengre periode. Helt fantastisk.

Representantene fra den russiske ambassade ville plassere minnesmerket nærmest mulig styrt-stedet, oppe på fjellet Andotten. Det ble presentert en tegning av det planlagte minnesmerket. Grunnsokkelen i granitt og monumentet var som en kasse i stål. Grunnsokkelen hadde en lengde på 5 meter og en bredde på 0,8 meter. Selve minnesmerket på sokkelen var 5,4 meter og 1 meter bred. Nesten større enn NATO-radaren i Vardø, og uten at det ble stilt noen forsvarsikkerhetsmessige spørsmål. Og dette ønsket plassert oppe på Andotten, som er et fuglefjell på Sørøya og 358 meter høyt. Og dette er altså i e-posten fra Kulturdepartementet. Samme departement som har gitt avslag til den ukrainske henvendelsen om å få reise et minnesmerke på norsk jord.

Fakta

Flyet som styret 18. juni 1944 på Sørøya i Hasvik var et sjøfly "Catalina" No 02862. Mannskapet besto av militære fra Marinens flyvåpen av Sovjetunionen:

  • Oberst Vasiljev Viktor Nikolaevich
  • Oberst Mostsepan Ivan Fedosejevich
  • Oberstløytnant Romanov Nikolaj Petrovich
  • Senior-tekniker løytnant Skovortsov Anatolij Mikhajlovich
  • Senior-tekniker løynant Chichkan Evgenij Kostantinovich
  • Starsjina Kuznetsov Nikolai Efimovich

Ingen dokumentasjon om hvor i Sovjetunionen flybesetningen kom fra er klart å framskaffe til nå. Vi har etterspurt dette både i Hasvik kommune og i Kulturdepartementet. Dessverre har vi ikke fått svar.

Men på den russiske ambassade i Norge skriver på sin twitter-konto at det er sovjetisk flybesetning (se foto).

Men i boken blir det framsatt feil både fra det norske departement og fra Hasvik kommune. Tre soldater fra Sovjet døde i Hasvik og blir kalt "russiske". Vi har imidlertid dokumentert hvor i Sovjet de var fra. Det var disse tre:

  • Dmitrij Ivanovitsj Osadtsjuk (Дмитрий Иванович Осадчук) født i 1910 og døde 11. desember 1942. Han var fra Mazurivka, Vinnytsia, Ukraina
  • Vasilij Ivanovitsj Afanasov (Василий Иванович Афанасов). Han var fra Verkhnij Olsjanets, Sovjetunionen
  • Ivan Zakharovitsj Konovalenko (Иван Захарович Коноваленко) født: 2. desember 1920 og døde den 27. desember 1942. Han var fra Pribyn, Tsjernihiv oblast (Tsjernigov oblast) i Ukraina

Dokumentasjon finnes her.

Men både på kommunalt og departement-nivå behandles det feilaktig som det er russiske. Dette er meget krenkende for etterkommere fra Ukraina som synes det er ekstra sårt når de også vet at russiske soldater øst i Ukraina i dag dreper både kvinner, barn og soldater. Dette er noe norske myndigheter både lokalt og ikke minst nasjonalt må rydde opp i. Russland bruker dette bevisst og de har i dag enerett til samarbeid med norske myndigheter til å gjenoppbygge minnet over den innsatsen sovjetiske soldater gjorde for Norges Frihet.

Vårt krav til norske myndigheter er at den norske historien må korrigeres og det må reises en minnesmerke også over de ukrainske soldater som bidro til et fritt Norge.

Relatert info:

Ukrainas bidrag til Norges frihet er udiskutabel

Et amerikansk fly med SOVJETISK (vår uthevelse) besetning