Tilsvar til innlegg fra Geir Tomasjord, Naturvernforbundet i Nordreisa.

Det er positivt at Naturvernforbundet i Nordreisa er engasjert i regnskogproblematikk, men det er viktig at opplysningene som brukes er korrekte.

Det er direkte feil å påstå at «Cargill leverer avskogingssoya til mange norske selskap».

Soyaen som går til norsk havbruk, inkludert fôret fra Cargill, har i mange år vært avskogingsfri. Soyaen som brukes i fôret som Cargill leverer til Lerøy og andre kunder i Norge er avskogingsfritt og Pro-Terra-sertifisert, og soyaen kjøper vi fra de samme tre brasilianske leverandørene om de andre norske fôrselskapene kjøper fra.

Nylig kunngjorde vi i fellesskap at de brasilianske leverandørene nå også er avskogingsfrie i hele sine virksomheter, et stort og gledelig fremskritt som hele næringen skal ha æren for.

Sammen med andre aktører i havbruksnæringen har Cargill jobbet målrettet med leverandørene våre for å få dette til.

Forbrukerne kan være trygge på at laks ikke kan knyttes til avskoging.