Kronen er blant valutaene i verden som har svekket seg mest siden nyttår. Den europeiske sentralbanken, ECB, har skilt seg ut med mange raske og store rentehevinger. Sannsynligvis kommer de til å fortsette å heve renten på de neste møtene, kanskje med doble rentehevinger.

I motsetning til tidligere tider, har EU nå en styringsrente som er enten er lik eller høyere enn den norske, og da vil heller investorene putte pengene sine i eurosonen enn i Norge. Når færre vil kjøpe norske kroner, blir den også billigere. Lavere etterspørsel = lavere pris.

Inntrykket internasjonalt er at Norges Bank har problemer med å holde tritt med landene rundt oss når det gjelder å sette opp rentene. Det skyldes den høye gjelden hos våre husholdninger, der de fleste har flytende boliglånsrenter. Fast rente var en lur ide i sin tid.

For at det igjen skal bli attraktivt å plassere penger i Norge igjen, må renten opp til i hvert fall 5 prosent.

Den norske kronen er en bitte liten valuta, som blir regnet som svært usikker og risikabel å investere i. Når det er mye frykt og usikkerhet ønsker ikke investorene å kjøpe norske kroner - og da blir de mindre verdt. De ønsker da heller å kjøpe større valutaer som blir sett på som mer sikre, for eksempel euro og dollar. Og milliardærene rømmer landet og tar med seg sine penger som de investerer utenlands.

Den danske kronen og svenske kronen er bundet til euroen. Det betyr at sentralbankene der hele tiden sørger for at euro og dansk/svensk kronekurs alltid er den samme, det man kaller fastkurspolitikk. Derfor svekkes norsk krone også i forhold til dansk og svensk krone.

Norge importerer varer, og det blir dyrere for oss forbrukere. Fordi det er en forsinkelse på når kronekursen får effekt på priser, vil det først merkes ordentlig på sikt.

Kjøpefesten begrenser seg nå, og det er de økte rentene som er hovedårsaken.

Fallende olje- og gass priser svekker også norsk krone og næringene utgjør en stadig mindre andel av norsk økonomi. Aldri lurt å legge så mange egg i en kurv.

I utlandet er det ikke artig å handle med shitcoins = norske kroner. Norsk finanspolitikk er fullstendig på luggeføre, og folk flest rammes. I etterpåklokskapens lys så lurer man på hvordan denne kollapsen kunne vært unngått. Kronesvekkelsen er ikke ferdig, den er kommet for å bli og legger press på Norges Bank om ytterligere rentehevinger. Låntakere må regne med boliglånsrenter godt oppe på 5-tallet. Og en euro som koster minst 12 kroner. Så hva er løsningen? Blir det bedre om vi blir med i EU?