Gå til sidens hovedinnhold

Norges øyne og ører skjerpes i nord!

Under Solberg-regjeringen er Norges militære tilstedeværelse i nord bygget opp, og situasjonsforståelsen er forbedret. Det er i Norges interesse å holde god oversikt over russiske bevegelser i nord.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen Solberg har siden den tiltrådte i 2013 systematisk bygget opp Forsvaret i Nord-Norge. Oppbyggingen av Finnmark landforsvar er en av regjeringens viktigste forsvarspolitiske satsinger. Det gjenopprettede Finnmark landforsvar (FLF) er samlet under en felles kommando på Porsangmoen, og består av Grensevakten (GSV), Porsanger bataljon og HV-17. FLF teller over 3000 soldater.

To viktige milepæler ble nådd for Finnmark landforsvar (FLF) i juni. Under øvelse «Thunder Bolt» fikk Hærens nye artilleri sin ilddåp i Finnmark. Samtidig vedtok Stortinget regjeringens forslag om bygging av nye forlegninger til flere hundre soldater og befal i Porsanger. Gode boforhold vil bidra til trivsel og bolyst i Porsanger.

Forsvarets samlede tilstedeværelse økes i Nord-Norge økes. God situasjonsforståelse i nordområdene er avgjørende viktig for å treffe riktig avgjørelser i god tid, og for å unngå misforståelser.

Derfor investerer vi kraftig i Forsvarets evne til å følge med i nord. Nye P-8 maritime overvåkingsfly, F-35 kampfly, nye radarer, nye ubåter, nye kystvaktfartøy og et nytt etterretningsskip vil samlet gi en kraftig forbedring av norsk tilstedeværelse og situasjonsforståelse i nord.

Nordområdene var i årene etter den kalde krigen preget av liten militær aktivitet. Dette har endret seg. Store og nye aktører melder sin interesse i Arktis, bla et selvbevisst Kina. Nordområdenes strategiske, økonomiske og militære betydning har økt og stormaktene er sterkere tilstede enn for få år tilbake.

Russlands annektering av Krim har implikasjoner for Europa og det vestlige sikkerhetsfelleskapet. Issmeltingen i Polhavet har gitt økt interesse for den nordlige sjørute og utvinning av ressurser i Arktis. Norges strategiske beliggenhet er blitt viktigere.

Det er Norges rett og en plikt til å følge med hva som skjer utenfor vår dørstokk. Russiske bevegelser i nord, særlig ubåttrafikken, er avgjørende viktig å følge med argusøyne. Norge er NATOs øre og øyne i nord. Norge er NATO i nord. Russlands nye ubåter er svært stillegående, slagkraftige og kan operere på store dyp over lang tid. Kommer de seg ut på dypet i Atlanteren, er de nesten umulige å oppdage og kan ramme de transatlantiske forsyningslinjene og avskjære forsterkninger til Norge i krise eller krig.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Det er i Norges interesse å opprettholde nordområdene som en stabil og fredelig region. Fred, stabilitet og samarbeid kan ikke tas for gitt. En mer krevende utenriks- og sikkerhetspolitisk situasjon i nord krever at vi viderefører en fast og forutsigbar linje, og et styrket og troverdig forsvar i samarbeid med våre allierte og våre nordiske naboland.

Kommentarer til denne saken