Follobanen mellom Oslo og Ski er endelig ferdig. Og dette har blitt historien om Norges aller dyreste minutter noensinne; 3,3 milliarder kroner for hvert eneste minutt i redusert reisetid, skriver Nordlys på lederplass tirsdag 13. desember.

Les også

Norges dyreste minutter

Det er heller ikke vanskelig å finne eksempler på lignende kostnadssluk i Oslo-regionen, uten at det vekker særlig protester fra sør – så la meg da bidra med et par:

Fornebubanen, for eksempel; et gigantprosjekt i hovedstaden fullstendig ute av økonomisk kontroll – en åtte kilometer lang strekning fra Fornebu inn til Majorstuen, opprinnelig stipulert til 4,5 milliarder, men nå (foreløpig…) visstnok beregnet til godt i overkant av 30 milliarder. 30.000 millioner! Drøyt fire millioner kroner per meter, altså! Eller mer enn 40.000 norske kroner per centimeter, med andre ord! En syv-dobling av kostnadene, for øvrig. Uten at det ser ut til å bekymre sentrale myndigheter nevneverdig…

Og ikke minst; 17 km E18 inn mot Oslo – opprinnelig beregnet til 5,7 milliarder, men så langt er kostnadene nesten elleve-doblet (!) til drøyt 60 milliarder! Omtrent samme centimeterprisen der, altså. Heller ikke det ser ut til å plage myndighetene…

Eksemplene kunne vært flere. Mange flere. Men som vi ser gang etter gang; da oppheves alle krav som ellers stilles til kost-/nytteverdi, mens investeringer andre steder i landet - spesielt her i Kolonien Nord-Norge – gjerne latterliggjøres, idiotforklares og nedprioriteres.

Til sammenligning ble det i regjeringens statsbudsjett ikke satt av midler til ombygging av den rasfarlige strekningen på E45 gjennom Kløfta, mellom Alta og Kautokeino. Hovedinnfartsåren fra Sør-Norge til Finnmark via Finland. Prosjektet ligger inne i nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033 med en ramme på 1,1 milliarder kroner. Tilsvarende ca. 250 meter Fornebubane, altså. Men det var det visstnok ikke rom for…

For et par uker siden kom så meldingen om at et såkalt ekspertutvalg har kommet med et forslag til en ny måte å fordele penger til landets fylkeskommuner på. Ikke overraskende et forslag som – dersom det blir vedtatt – vil medføre at fylker langs kysten og i nord må kutte hundrevis av millioner. Oslo derimot kan se fram til å få nærmere 157 millioner kroner mer å rutte med, mens nye Akershus vil få 360 millioner kroner mer enn hva de ville ha fått i dag.

Ingen grunn til å bli overrasket over det; i det sentrale politiske miljøet – stort sett uavhengig av politisk ståsted – og ikke minst i et kronisk navlebeskuende Oslo-kommentariat er det jo en sterk overbevisning om at det i all hovedsak er Oslo som står for verdiskapingen og holder liv i resten av landet, mens alle vi andre i de ulønnsomme og tynt befolkede «utkantene» stort sett betraktes som en eneste stor utgiftspost og en klamp om foten. Da må selvsagt prioriteringene og de store statlige investeringene settes inn i og rundt hovedstaden, er selvsagt budskapet deres.

Men sånn er det vel bare; når man sitter midt i Oslo sentrum med ryggen mot nord og skuer utover landet, da ser man ikke mye. Da er det nok lett å miste oversikten. De store pengene går nok fortsatt til å forkorte reisetiden mellom Oslo og stedene rundt hovedstaden med 10-12 minutter. Det er jo lokalpolitikk de bedriver. Eller distriktspolitikk – bare en slags omvendt variant, vel å merke, der pengene ender opp på det sentrale Østlandet.

Og som vi har sett så mange ganger før; fra de fleste av våre «egne» nordnorske stortingsrepresentanter er det påfallende stille. Man lærer tydeligvis fort, bare man kommer seg sørover og får litt skolering og vennlig rettledning fra partiledelsen…