Nærmere to millioner mennesker bor i en 20 kilometer lang sone på begge sider av krigssonen i det østlige Ukraina - en krigssone som Russland er årsak til. Dersom de økte voldshandlinger eskalerer kan det bli en enorm humanitær katastrofe. Store lidelser for våre medmennesker i Ukraina har nå vart i nesten 8 år. Opprustingen fra Russland med på tre sider tett inn i den ukrainske grense med langt over 100.000 soldater og et arsenal av angrepsvåpen har ført til en økt fare for en menneskelig tragedie av dimensjoner.

Internasjonal krisehjelp

FN anslår at det er 854.000 internt fordrevne i Ukraina (det vil si mennesker som har blitt tvunget til å flykte til en annen del av landet). USA og flere europeiske land har svart med akutt krisehjelp til den hardt pressede regjeringen i Kyiv.

Danmark forpliktet seg nylig til nesten én milliard kroner i ekstraordinær støtte til Ukraina, og den danske utenriksministeren har besøkt Kyiv for å markere solidaritet. Det samme har politikertopper fra hele Europa.

Hva gjør fredsnasjonen Norge ?

Ingen fra norske regjeringen har derimot besøkt Ukraina etter at den formidable opptrappingen fra Russland startet i desember, og det foreligger heller ingen slike planer, ifølge Utenriksdepartementet til TV2.

Venstre mener regjeringen i stedet for å støtte, tvert imot har kuttet pengehjelp til Ukraina, dette melder TV2. - Vi advarte mot det da, og den kritiske situasjonen viser helt klart at de pengene kunne vært vel anvendt i blant annet Ukraina nå, sier Venstre-leder Guri Melby til TV2. Også Kristelig Folkeparti mener det nå haster med å få på plass norske støtteordninger for Ukraina, ikke minst med tanke på sivilbefolkningens lidelser.

– Norge er svært bekymret for Russlands storstilte og uprovoserte styrkeoppbygging på Krimhalvøya og ved landets grenser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Men moralsk støtte alene hjelper lite i dagens situasjon, sier den ukrainske ambassadøren Viacheslav Yatsiuk, som etterlyser praktisk støtte for å holde landet på beina i et TV2-intervju nylig.

Norge følger heller ikke opp de internasjonale vedtatte sanksjonene mot Russland som er vedtatt både nasjonalt, av EU og FN. Dette til tross for at Norge har frihandelsavtale med Ukraina. Tvert imot øker handelen med Russland drastisk og det er nedgang med handelen med Ukraina. Dette viser siste oversikt fra SSB. Dessverre viser de internasjonale sanksjonene som er iverksatt av det internasjonale samfunnet for å få Russland til å stanse sin brutale krig mot Ukraina ikke blir fulgt opp av norske myndigheter. Heller ikke har det vist noen positiv forbedring med handelen med Ukraina.

Hvorfor ikke følge i fotsporene til gode nordmenn ?

Vi i S2PU hadde tro at fotsporene til Fridtjof Nansen og den norske statsministeren Johan Ludwig Mowinckel ville føre til at norske myndigheter la til rette for økt støtte i humanitær hjelp og samhandel med Ukraina. Mellom 1921 og 1923 ledet Fridtjof Nansen en rekke europeiske organisasjoners arbeid mot en hungersnød som rammet millioner mennesker i Ukraina. Den norske statsminister Mowinckel i tre separate perioder spilte en viktig rolle i å hjelpe under Holodomor folkemordet mot det ukrainske folket i 1931-32 som førte til over 7 millioner mennesker døde av sult.

Oppfordring

Vår oppfordringer til norske myndigheter er å sette nærmere fokus på internasjonale eller nasjonale vedtak og sanksjoner og stimulere til økt handel med Ukraina. Norge ønsker å framstille seg som et fredsfremmende land, men i denne sammenheng svikter den norske regjering i en humanitær katastrofe og fredsarbeidet.

Våre medlemmer i S2PU i Ukraina står klar til å hjelpe og vi har invitert til et møte med den norske regjering for å presentere vårt bidrag til hjelp. Vi håper også de kan ta imot invitasjonen til å besøke Ukraina for i selvsyn se den humanitære katastrofe som Russland påfører sitt naboland.