Og dette gjelder i høy grad Nord-Norge. En sammenligning viser hvor vi står:

Sverige har nesten 100 Gripen kampfly, rundt 80 klare til enhver tid. Mens Ukraina-krisen spisser seg, har Norge satt de siste av sine fremdeles meget kapable F-16 på bakken! Bodø som oppsatt kampflybase er historie! Hvor lang tid kan det ta å få F-16 flyene klare igjen, og deployert i nord? I Oslo-gryta møtes spørsmålet med gjesp så drøvlene dingler fritt. Og på Stortinget har Nord-Norges representanter hittil ikke stilt spørsmål.

Kommer det nå et ramaskrik fra Nord-Norge?

Planen har lenge vært at F-16 skulle ut av tjeneste ved årsskiftet. Men dette ble bestemt før Ukraina-krisen begynte å ta seg opp. Det burde selvsagt vært fattet hastevedtak om å beholde F-16 i Bodø, både som et beredskaps- og forsvarstiltak og som et signal til russerne. Hva slags signal er det vi nå har sendt?

Vi har litt over 20 F-35 i landet, men internasjonalt er flyet kjent for tekniske og logistiske problemer og lav operativitet. Vårt antall kampklare F-35 kan være så lavt som 10-12; mens svenskene har 80 Gripen!

For våre svære områder og lange avstander valgte vi i sin tid kampflyet med markedets korteste rekkevidde og stasjonerte dem i Midt-Norge. I dag makter vi kanske fire på Evenes mens de øvrige 6-8 eller så som er kampklare befinner seg på Ørland. Russerne ler seg trolig halvt ihjel.

Dette er del av en større problemstilling. F-35 har en meget kostbar og komplisert støttestruktur. Det tvinger oss til å samle flyene på én flystasjon, Ørland, med et minimum på Evenes. Spesielt på Ørland er konsentrasjonen ytterst sårbar for missilangrep. Svenskene har sine Gripen på tre hovedbaser, og dessuten en enkel, feltmessig støttestruktur som kan operere fra kjøretøyer slik at flyene kan beskyttes ved å spres til småflyplasser og veibaner. Slik kan flyene i praksis også få maksimal rekkevidde. Det finnes både mindre flyplasser og egnede veistrekninger i Nord-Norge, men vår evne til å utnytte sånt med F-35 er helt marginal.

Med sin radar og teknologi er F-35 verdensledende på det vi kan kalle «situasjonsoversikt og -forståelse», også i samvirke med styrker på bakken og havet. Svenskene har her en meget god og seig, mer spredt struktur, og Gripen har dessuten mye mer fleksibel bevæpning. Gripen var først i verden med det beste luftkampmissilet i dag, det europeiske samarbeidsprosjektet Meteor. Hvis vi får råd, kan Norge om en del år få Meteor, men i en noe redusert versjon for at den skal gå inn i F-35s trange våpenrom.

Men akkurat nå: Mens krisen nærmer seg klimaks har Norge satt F-16 på bakken, etter planen for godt. Igjen: Kommer det er ramaskrik fra nord?