Onsdag formiddag seilte USS Gerald R. Ford inn i Oslofjorden med all sin prakt. Verdens største krigsskip ligger nå til kai i Norge, til noens glede og andres provokasjon. Venstresiden har en lang tradisjon for urimelig kritikk av norske allierte, og særlig USA.

I partiprogrammet til Rødt kan man finne landet omtalt som en aggressiv imperialistmakt, og en sjokkerende likestilling av Russland og USA. Anklager fra Rødt om brudd på folkeretten henger løst, enten det gjelder amerikanske styrker, eller Jens Stoltenberg. I senere tid har partiet kritisert baseavtalen vi har inngått, og ønsker seg ut av NATO og i stedet utelukkende satse på eget forsvar.

Det er skummelt å se hvordan Rødt argumenterer med forvridde virkelighetsoppfatninger, og hvordan de ønsker å involvere seg mindre og mindre i den internasjonale sikkerhetspolitikken.

Verdens øyne er rettet mot arktiske farvann. Flere stormakter følger med på handelsruter gjennom isfrie områder og ressurser som olje og gass. Kina har uttalt ambisjoner om å hevde seg i nordområdene, og Russland fortsetter å vise muskler gjennom militærmakt i de samme områdene.

Etter det brutale angrepet på Ukraina ser vi et stadig mer aggressivt Russland. Å starte nedrustning i krigstid er ikke veien å gå. Russland skal ikke få lov til å fortsette som nabolagets bølle. Et sterkt og samlet NATO vil bidra til kollektiv avskrekking for å forhindre at Russland forsyner seg grådig av våre naboland.

Norges sikkerhet er bygget opp av multilaterale forsvarssamarbeid som NATO, og bilaterale avtaler med våre nærmeste partnere. Vår nærmeste partner er USA, som er det eneste landet som kan gi Norge en troverdig sikkerhetsgaranti. Som et lite land vil vi alltid være avhengige av nære allierte for å beskytte vår egen befolkning.

USS Gerald R. Ford på besøk i Bunnefjorden er et tegn på et nært og godt sikkerhetssamarbeid som gjør Norge og nordområdene tryggere. Vi får håpe at V.I.P kuponger på Heidi’s, utvidede åpningstider på utestedene, og en sjarmerende befolkning gjør at amerikanerne vil ta turen tilbake. Vi trenger USA, og vi trenger NATO.