Gå til sidens hovedinnhold

Nordområdene - et nasjonalt anliggende

Norsk Tjenestemannslags fylkesutvalg i Nordland og Troms og Finnmark vil peke på viktigheten av nordområdepolitikken - den må ikke gå under radaren for alle ansvarlige politikere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordområdepolitikk er ikke bare politikk for nordområdene, det er nasjonal politikk. Statlige arbeidsplasser i nordområdene er viktig for å hevde nasjonal suverenitet, og nedbygging av slike arbeidsplasser i nordområdene er etter vår mening feilslått. NAV og grensejegerne er like viktige i nord - og vi trenger alle statlige arbeidsplasser.

Statlige arbeidsplasser er et av få virkningsfulle verktøy for en regjering som ønsker en buffer mot sentralisering. En velferdsstat er avhengig av en sterk stat og statlig tilstedeværelse. Da må sentraliseringen stoppe, og det må startes oppbygging av statlige arbeidsplasser i nord.

Dessverre har posisjonen lite nytt å bidra med. Under sittende regjering har sentraliseringen og forskjellene økt. Utviklingen forsterkes av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) som fører til ytterligere behov for å samle ressurser i sentrale strøk. Skal vi snu utviklingen, må ny politikk til.

2020-årene må bli nordområdenes tiår. Den aller viktigste brikken er at vårt viktigste fredsprosjekt er å sikre trygghet i nord. Det gjør vi i praksis med å ta lederskap for verdiskapingen og sikre arbeid og tjenester til folk. Tilstedeværelse rett og slett - med full pakke - og en aktiv sikkerhets- og beredskapspolitikk!

Nordmenn står for mye av aktiviteten i nordområdene, og vi rår over store land- og sjøområder i Arktis. I disse områdene må vi ta hensyn til en lunefull og sårbar natur, ofte islagt, og der avstanden til nærmeste havn kan være lang. Vi må også her ta sikkerheten på alvor og ha tilstrekkelig beredskap for ulykker.

Sikkerhet og beredskap hviler blant annet på en forutsetning om et samarbeid mellom offentlige og private tjenester. Sentralisering er gift for dette samarbeidet. Da må vi ha en stat som ikke trekker seg unna - slik posisjonen praktiserer, og dette er en nasjonal sak i nord!

Vi må bygge statlige arbeidsplasser i nord, ikke bygge ned - dette er viktig for nasjonen!

Godt valg!

Kommentarer til denne saken