I Nord-Norge er vi ekstremt sårbare for det som nå er i ferd med å skje. Drivstoffprisene stiger stadig, og det er ingen bedring i sikte.

Sjefanalytiker i Rystad Energi Per Magnus Nysveen mener at vi kan risikere priser opp til 40 kroner literen til sommeren!

Prognoser som dette kan føre til at mange næringslivsaktører vil vurdere å kaste inn håndkleet før tapene blir gigantiske.

Situasjonen er prekær.

Det meldes allerede om betydelige økonomiske konsekvenser for både privatpersoner og bedrifter.

En av dem er nærskipsfarten, altså rederiene som står for mye av godstransporten langs norskekysten.

Som følge av økningen av oljeprisen de siste to ukene, har også prisen på bunkers steget nær 50 prosent, fra åtte til 12 kroner literen. Til sammenlikning av bunkersprisen på fire kroner for to år siden, meldte Nordlys tidligere i uka.

Bransjer frykter konkurser.

Det er nærskipsfarten som frakter kraftfor til bønder og betong til entreprenørene i nord.

Vi er et land med store forskjeller. I Nord-Norge er vi avhengige av å få varene våre sjøveien, eller via trailere på landeveien. Som kjent så har vi ikke tog fra Narvik og nordover. Kollektivtransporten kan være tilstrekkelig i byene, men den er forsmedelig for pendlerne fra distriktene. Ladepunkter for el-biler har det blitt flere av, men fortsatt er det mye å gå på for å gjøre el-bil til en plausibel transportmulighet for folk i de mest utsatte områdene i nord.

Det haster med tiltak for å dempe belastningen av de høye drivstoffprisene på både den lille og den store økonomien i nord.

Men foreløpig har det vært stille fra de politikerne som kjenner Nord-Norge best: de som vi har sendt for å representere oss på Stortinget.

Det har riktignok vært vinterferie i forrige uke i store deler av landsdelen. Men våre folkevalgte burde ikke sove i timen av den grunn.

Både partier i posisjon og opposisjon må melde seg på i ordskiftet snart og fremme forslag på krisepakker i denne saken, på vegne av sine velgere.

Senterpartiets representanter har nesten vært helt fraværende den siste uka, selv om drivstoffprisene er en enorm utfordring for matproduksjonen i nord. SVs representanter har ikke sagt et ord om hvordan de økte drivstoffprisene vil påvirke de lavtlønte i nordnorske distrikter. Høyres representanter har vært meget stille på det nordnorske næringslivets vegne. Også FrP, som i mange år har kjempet for lavere drivstoffpriser, er tause.

Våre folkevalgte bør i alle fall kunne ta en stilling til hva vi kan gjøre med avgiftene på drivstoff.

Avgifter er der for en grunn - ofte for å regulere adferden til forbrukerne. Vi ønsker ikke større utslipp av forurensende gasser, så drivstoff er tungt avgiftsbelagt. Men med de drivstoffprisene som fremskrives, vil den adferden reguleres også uten statlig inngripen.

En balanse er nødvendig. Det bør være mulig å midlertidig fjerne de avgiftene som nå struper nordnorsk næringsliv, og gjør det vanskelig å bo i distriktene.