Oppdrettsnæringen og aktørene bak lakseeksporten fra Nord-Norge utvikler stadig nye spennende prosjekter. Et eksempel er en intensjonsavtale med Evenes Tomteselskap AS, der målet er å bygge en moderne flyfraktterminal rett på utsiden av flyplassen i nordre Nordland.

Dette vil i så fall bli den første terminalen i sitt slag som blir bygd ved en flyplass utenfor Oslo. Ambisjonen er at mer av sjømaten som produseres i ulike deler av Nord-Norge skal komme raskere avgårde til markedene i Asia, Midt-Østen og USA. En tilleggs-gevinst vil være etterlengtede arbeidsplasser på Evenes, og noen færre vogntog på veiene mot Oslo og Helsinki.

Dette er meget godt nytt for sjømatnæringen i nord. Lokaliseringen er en fulltreffer. Evenes er helt sentralt plassert nær flere av Norges største oppdrettsregioner, og blir derfor et naturlig knutepunkt for en rekke større og mindre oppdrettsselskaper.

Hvis man legger kjørelengde til grunn, vil det det geografiske nedslagsfeltet i tillegg til Ofoten og Sør-Troms også omfatte Steigen, Vesterålen, Lofoten, Senja, og muligens Nord-Troms. Potensialet kan etter hvert vise seg å være enda større, både i Nordland og Vest-Finnmark.

En ny terminal i Evenes har potensial til å bli en «hub» for næringen i store deler av Nord-Norge. Men per i dag er det dessverre ikke egne oppstillingplasser for store cargofly på Evenes. Det er en utfordring som må løses i samarbeid med Avinor om terminalen skal se dagens lys.

Terminalprosjektet på Evenes virker å være solid regionalt forankret med et nordnorsk utgangspunkt, både i politikk og næringsliv. Skulle det bli realisert, vil det gi et solid løft for eksport av sjømat de neste årene.

I tillegg bidrar en terminal i nord til å begrave en aldeles meningsløs tanke. Nemlig den helt overflødige forestillingen om at det er fornuftig å kjøre store mengder fisk fra Nord-Norge til Oslo, for deretter å distribuere den videre den med fly den ut av landet.

Det er bra at nordnorsk næringsliv tar ansvar for å motvirke unødig sentralisering. Oslo er som oftest en unødvendig omvei for fisk fra nord. Det er heller ikke her en eneste grunn til å gå over bekken etter vann.