Gå til sidens hovedinnhold

Nordnorsk julesalme - en oppklaring

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten om «Nordnorsk julesalme» har vært en smule merkelig. Samtalen har strengt tatt foregått litt på siden av der den burde foregå.

Fordi jeg jobbet sammen med opphavsmann Trygve Hoff ved flere anledninger, ble jeg kjent med julesalmen da den var helt nyskrevet og kjenner også bakgrunnen for sangen. Trygve Hoff skrev «Nordnorsk julesalme» til en serie med TV-programmer om nordnorske førjulstradisjoner i gammel tid. Programmet ble produsert i 1985 og sendt i NRK i desember samme år. Trygve var med både som programskaper og gjennomgangsfigur i serien.

Med tanke på programmets innhold og tema er det mer enn merkelig at debatten om «Nordnorsk julesalme» ikke har forsøkt å sette sangen inn i sin rette kontekst. Selvfølgelig viser teksten til en tid som heldigvis er forbi, med fattigdom og trange kår for svært mange mennesker i vår landsdel. Like selvfølgelig burde det være for alle som lytter til eller synger «Nordnorsk julesalme» at sangen ikke er et forsøk på å beskrive Nord-Norge idag.

Da blir spørsmålet: er det greit å synge sanger som er skapt i fortid og som handler om «den gang da»? Egentlig burde det være et overflødig spørsmål. For sannheten er at svært mange av de sangene vi ofte synger og som er blitt en del av vår felles tradisjon - ikke minst ved høytider og merkedager - er skrevet for ganske lenge siden og ofte omhandler samfunnsforhold vesensforskjellig fra idag.

Det er altså ingen grunn til å mene at Trygve Hoffs julesalme bringer «fordommer» eller «vranglære» om vår landsdel. Det er mange grunner til at vi skal ta vare på og videreformidle vår kulturarv. For det første; intet menneske er en øde øy, ingen generasjon kan eksistere uten en fortid. Vi står i en sammenheng med vår historie, og ofte kan det gi oss ny innsikt og erkjennelse når denne historien speiles i sanger, litteratur, film og andre kunsteriske uttrykk.

For det andre: mye av det som omhandler forgangne tider kan også ha en kvalitet som makter å uttrykke tanker og følelser som berører oss også idag. Kanskje er det summen av dette som gjør at «Nordnorsk julesalme» er blitt så kjær og nær for svært mange mennesker også i vår tid. At sangen, med kombinasjonen av en enkel, gjenkjennelig tekst og en fin, sangbar melodi, har en inderlighet og et budskap som berører og angår oss, her og nå.

Og kanskje er det ekstra sterkt erfart av mange akkurat dette året, i 2020; at «no har vi den hardeste ria...» Fortsatt god jul til alle!

Kommentarer til denne saken