Gå til sidens hovedinnhold

Nordnorsk enighet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Endelig enes nordnorsk næringsliv om etableringen av et investeringsfond. Investeringsfondet skal komme nordnorske oppstartsbedrifter til gode, og hjelpe dem i etableringsfasen.

Ti av Nord-Norges rikeste næringslivsfolk vil samle kapital for å danne et fond på 800 millioner norske kroner.

Bakgrunnen er at Solberg-regjeringa i mai lanserte et slikt fond som et ledd i sin nordområdemelding. Regjeringen satte av 200 millioner, men krevde at næringslivet bidrar med tilsvarende sum.

Samtidig advarte statsministeren mot regional rivalisering om fondets lokalisering og forvaltning.

I Sør Norge har slike fond eksistert lenge, og har hatt gode ringvirkninger for næringslivets utvikling i regionene. I Nord har flere forsøk strandet tidligere på grunn av bykamp mellom forvaltermiljøer.

Det er viktig at det nye investeringsfondet legger fra seg gammel rivalisering og forvaltes fra hele landsdelen. Det er også de signalene investorene tydelig sender nå: hele landsdelene skal med, og forvaltningen skal spres.

Fondet skal bestå av risikovillig kapital og vil gå inn med mindre investeringsbeløp i tidlige faser i et selskap, før selskapet har omsetning. Et slikt såkornfond vil ofte ha et mer langsiktig tidsperspektiv og være villig til å ta en høyere risiko. Men belønninga for regionens næringsliv kan bli desto større.

Det offentliges bidrag er en betydelig risikoavlastning for de private investorene, men til tross for det så har flere forsøk på å etablere slike fond feilet i Nord-Norge. Kritikk har blitt fremmet mot Sparebanken Nord-Norge som ikke har vært aktiv i tidligere forsøk på etablering av fondet.

Det er desto mer gledelig å se at mange andre kapitalsterke aktører er villige til å ta risikoen for utviklingen av landsdelen. Og det er viktig at det er en helhetlig landsdelstankegang som som preger arbeidet med fondet.

Kanskje kan næringslivet lykkes der politikerne feiler gang på gang - med å bygge en felles kultur for nyskaping i Nord Norge. Dannelsen av det nye investeringsfondet viser også at det ikke er hold i myten om manglende kapital i Nord-Norge. Særlig fiskeri og havbruksnæringen har ført til store private formuer som nå kan legges inn i videreutvikling av næringslivet i nord .

Kommentarer til denne saken