Det er interessant å følge med på hva som føres i pennen og publiseres i Nordlys og Nordnorsk debatt, med fokus på Nordland generelt og Bodø spesielt.

Det er utelukkende negativt når noe presenteres fra nevnte område. Så fort noe skal presenteres om Tromsø, eller de områdene som oppfattes som "Tromsø-vennlige", presenteres det i positive vendinger og ordelag, uansett hva det måtte være.

Hva er den egentlige drivkraften? Er det så stor misunnelse for all investering som er planlagt i Nordland, for at Bodø-Glimt produserer gode resultater - og fordi et stort område som Forsvaret har hatt hånd om nå skal ryddes opp og tilbakeføres (flyplassen i Bodø)?

Nordlys liker å kalle seg landsdelsavisen. Når ble Tromsø en egen landsdel? Tittelen på dette forumet, Nordnorsk debatt, må være ment som en spøk, i alle fall burde det vært en undertekst som beskriver at formålet med forumet er å sverte andre områder som ligger utenfor Tønsnes, Balsfjord, Kvalsund og Straumsbukta.

Det er interessant å se at aviser med lokal tilhørighet andre plasser i Norge gladelig hyller Bodø-Glimt sine prestasjoner. Håper TIL berger plassen, men at de ikke igjen gjør seg avhengig av almisser fra Mohn & co.