Tone Angell Jensen skriver i en kommentar 21.04.22 om dommene om reduksjon av inndragningstiden for førerkort for reindriftssamer.

Flere forhold halter i denne Nordlys kommentaren, og det vil føre for langt å ta for seg alle..

Blant annet sier Jensen at “Men FN-konvensjonen er neppe laget for å beskytte folk som begår straffbare handlinger, og det er jo tilfellet her.”

Her demonstrerer hun en grunnleggende mangel på forståelse for hvorfor menneskerettighetskonvensjoner som SP finnes. Menneskerettighetskonvensjonene har vi for å garantere visse minimumsrettigheter som nødvendigvis kun er aktuelle for mennesker som har kommet på kant med loven.

Hvis vi leser Jensens kommentar inn i konteksten der Nordlys proklammerte at forskere ved UiT (spesielt de unge) bør ta mer del i samfunnets ordskifte, blir det så synlig an Nordnorsk debatt ikke har den kvaliteten som fordres av en publisist som skal fasilitere en kunnskapsbasert debatt.

Det fordrer et minimum av faglig oversikt og innsikt hos publisisten. Det fordrer også et minimum av etiske standarder. Nordnorsk debatt leverer heller ikke tilfredsstillende på den andre av disse to fordringene.

Jensen har tatt rennefart på Kjell Arne Røvik sin Facebook-vegg der hun starter med en “sameskeptisk” kommentar 17.04.22 i selskap med EDL folk og erklærte samemotstandere som Jarl Hellesvik, Mats Albinson og Oddmund Enoksen. Jensen har ikke etisk kapasitet til å opplyse Nordnorsk debatt sine lesere om det, og etterlater seg heller et inntrykk av å være en kommentator som “starter med blanke ark”. I det lyset er det heller ikke merkelig at hun er raus med stemplende personkarakteristikker. Hvem vet, kanskje har Røvik holdt kurs for folkan i Nordnorsk debatt i sånt? Stødig blir det i alle fall ikke.

Hadde disse kapasitetsmanglene kun heftet ved Jensen hadde løsningen vært enkel. Hun kunne anmodes om å nyte sitt otium, og la kommentarpenna forbli i penalet. Disse manglene virker dessverre å være en ting som bedriftskulturen i Nordnorsk debatt er befengt med. Da er det straks mer krevende å få løst opp i det.

Nordlys om det. Kanskje kan de få bygget seg opp til en publisist med høyere kvalitet? Jeg vil dem det beste, og har dem med i aftenbønnen min nu og da.

I mellomtiden vil jeg råde fagfeller, kolleger og venner til å “ta del i samfunnssamtalen”, men unngå Nordnorsk debatt. Heldigvis finnes det gode alternativer både lokalt og nasjonalt hvor man fremfor fordummende “utvekslinger” kan få konstruktive og opplysende ordskifter. Personlig sender jeg innlegg dit bare hvis jeg nevnes slik som i Jensens innlegg.