Nordlys anklager i en lederartikkel Rakettnatt for ikke lenger å gi noe tilbake til byen sin, og for å være eid av en gjeng grådige «søringer» - vi ønsker å belyse et større bilde.

Les også

Rakettnatt har vokst seg ut av Tromsø

Festivaler som Rakettnatt og Buktafestivalen er avgjørende motorer for utviklingen av musikkbransjen i Tromsø og i nord. De har skapt faste arbeidsplasser som bidrar med kompetanse til hele musikkmiljøet. Rakettnatt er en viktig arena for utvikling av nordnorske artister, fra artister tidlig i karrieren til Dagny og Sondre Justad som fyller hovedscenen. Videre har Rakettnatt blitt en helårs produsent og mottaksapparat for store arrangement, og en viktig brikke i utviklingen av den lokale og regionale verdikjeden.

En kommersiell festivalsatsning i nord bør ikke ses på som noe negativt - heller tvert om. Rakettnatt mottar ikke offentlig støtte, og bidrar med vesentlige midler inn til Tromsø kommune for leie av grunn og andre tjenester. Byens hoteller, puber og restauranter har en voldsom omsetning under en slik festival. Dette kan gi kommunen og andre mulighet til å støtte opp om andre kulturprosjekter med mindre økonomiske muskler.

Rakettnatt er en del av et større bilde. Den norske musikkbransjen og spesielt festivalmarkedet har utviklet seg betydelig de siste årene. Store internasjonale selskap har kjøpt opp flere av de største norske festivalene som Øyafestivalen, Tons of Rock, Palmesus og flere andre. Sett i dette lyset er den norske eierstrukturen til Rakettnatt veldig viktig for å være konkurransedyktig, og samtidig en sunn motvekt til internasjonale oppkjøp.

Hvorfor Rakettnatt og Mack ikke ble enige om ny samarbeidsavtale har vi selvsagt ikke grunnlag til å uttale oss om. Men Nordlys sine påstander om at Rakettnatt har vokst seg ut av Tromsø, og at de i samme slengen reduserer andre lokale bryggerier til kosmetikk, er skivebom. Rakettnatt har som andre festivaler en lang rekke lokale leverandører, og lokalt næringsliv nyter godt av samarbeidet med festivalen.

Å drive festival her i Nord-Norge er, selv for de største og mest kommersielle, ikke noe umiddelbar gullgruve. Dette er en næring med tøffe marginer og stor risiko, der ønsket om å skape noe bra for sitt lokalsamfunn helt klart er en av de største drivkreftene.

  • Musikkontoret Nord jobber med utvikling av musikkbransjen i hele Nord-Norge.