Hva har Skjalg Fjellheim, Sylvi Listhaug, Putin og byråkratiet i Tromsø kommune felles? Heldigvis ikke så mye , men noen merkelapper må de nok dessverre finne seg i å dele.

Jo, de kunne alle ha godt av et besøk hos Optiker Jacobsen, eller andre øyeåpnere. Hvorfor? Jo, så de kan bli instruert til å løfte blikket, fokusere på hva de egentlig ser, kanskje unngå trangsynthet og navlebeskuelse. Rett og slett se og ta inn over seg realitetene og få positivt fokus.

Ved å gjennomgå en synsprøve, les realitetsorientering, få råd om styrke, innfatning, form, stil og farge, les være konstruktiv og løsningsorientert, vil de kunne unngå å ende opp som negativt ladede problemdyrkere. I stedet ville de kunne, som de gjorde for å komme i den maktposisjon de nå befinner seg i, bidra til utvikling og positiv endring på en rekke områder. Dette fordi de jo besitter betraktlig makt og mulighet for påvirkning i de fora hvor beslutningstakere frekventerer.

For ikke å trekke for store veksler på politiske lavthengende frukter forlater jeg nå både Listhaug og Putin og lander på litt mer nærliggende representanter, nemlig Nordlys sin vanligvis utmerkede politiske redaktør og deler av kommunens maktutøvere.

I en tidligere kronikk forsøkte jeg å belyse sider ved Tromsø by og kommune sin måte å forvalte egen tilstand og utvikling, noe jeg beskrev som lite konstruktiv, problem-orientert og på grensen til destruktiv. Videre påpekte jeg noen lokasjoner, prosjekter og tiltak som jeg tror man med fordel kan skjele til for å se hvordan og hvorfor disse har lykkes andre steder i Nord-Norge.

For å ta det enkleste først: Slutt å dyrke misunnelse og mistenkeliggjøring av de som lykkes. Takk til Steinar Aas og Wilhelm Karlsen, som i en glimrende kronikk her i Nordlys ga en god redegjørelse for "flyplass-saken" i Bodø som SF elsker å kritisere.

For det andre: Anerkjenn, respekter og fremsnakk det og de som lykkes i vår kjære landsdel, enten det er ide-dugnader, innspill, utredninger, gjennomføringer eller analyser. De aller fleste er utført med motivasjon, initiativ og et genuint ønske om å oppnå positive resultater, både for egen og andres skyld.

For det tredje, og her skal jeg faktisk gi ros til Høyres ukronede moteprins for en av denne ukes beste utspill, nemlig oppfordringen om å unngå ressurskrevende omkamper. Tenk hvilke fantastiske ressurser, i form av tid, kompetanse og penger Tromsø kunne forvaltet på en langt bedre måte enn det som det ekstreme sløseriet som treneringen, diskusjonen og omkampen om E8, Arctic, bru/tunnell etc. har kostet.

Som representant for en etat som også er kjent for mildt sagt diskuterbare forvaltninger av skattepenger, vil jeg dog fremheve en god egenskap vi som operative soldater innehar: Det meste kan og skal diskuteres, men når beslutningen er tatt skal alt fokus være på kun to ting: Løs oppdraget og ta vare på dine! Min oppfordring er derfor barnslig enkel: Slutt å sutre og bli heller med på laget for å komme videre, raskere, billigere, bedre og for alle

På baksiden av Nordlys står det "Ståsted i Tromsø, med hjerte for Nord-Norge". En uttallelse som bør være en rettesnor for alle i avisen, og gjerne også for de som styrer Tromsø Kommune, dersom de ikke ønsker at Tromsø skal oppfattes som den tidligere omtalte gjøkungen, som ønsker å presse andre ut av reiret!