Nordlys er selvsagt opptatt av Tromsø. Byen er et kraftsenter i nord! Men enten avisen liker det eller ikke: Oslo og omegn er landets maktsenter, ja regionen er faktisk en del av Norge selv om ikke Sp liker det!

Alle større byer er kraftsenter som setter og holder hjulene i gang. Det kan være viktig å minne om dette når partiene nå i valgkampen er opptatt av desentralisering og distriktspolitikk. Det er viktig folk i utkanten, langt fra Oslo og makten blir hørt. Men samtidig er det viktig å huske storbyene. De blir sikkert glemt i den kommende valgkamp. Distriktene er viktigere. For folk må bo i hele landet, fra Lindesnes til Nordkapp!

Går det dårlig i Oslo, vil de økonomiske nedgangstider også merkes i distriktene. For byen har med handel å gjøre. Det viser for eksempel navnet København. Byen er stedet for kjøp, salg og bytte av varer. Her er senter for forskning og nytenkning som får betydning for hele landet, selv om mange sikkert vil bestride det!

Over halve verdens befolkning bor i storbyregioner. For storbyen har en nesten magnetisk tiltrekningskraft. Oslo er intet unntak i så måte. Det er ikke bare utdannelse og arbeid som trekker. «Det moderne» er også viktig. For storbymennesket har alltid vært moderne.

Det nye – politiske ideer og strømninger – har gjennom historien blitt skapt i storbyene.

Selv om storbyene har problemer med høye boligpriser, støy og forurensing er det ingen vei tilbake. Folk må få bo der de ønsker. Mange blir værende i Oslo selv om stadig flere flytter. Det er for dyrt å skaffe seg bolig her.

Nordlys kan gjerne overse Oslo. Men jeg tror at stadig flere i fremtiden vil komme til å velge hovedstadsregionen. Derfor burde vi begynne å diskutere hvilken ressurs de største byene har for distriktene og arbeide for at by og land kan samarbeide bedre, både i nord og sør.

Jeg håper vi får en valgkamp der sentrale politikere våger å sette storbyene på dagsorden. I et komplisert samfunn hvor velgerne stadig er på vandring, trenger vi en gjennomtenkt storbypolitikk som kan gi oss urban optimisme og kreativitet.

Myndighetene må vise at den har tro på storbyen. Klarer den ikke det kan det gå med våre storbyer som det gikk med Babylon, som en gang var et teknisk og økonomisk mirakel, et hovedsenter for kultur og vitenskap. Men nye storbyregioner vil dukke opp. Kanskje i Lyngseidet eller Gryllefjord en gang i fremtiden? For den moderne storbyen vil som motor og trendsetter alltid være et maktsenter. Også i Norge.