I en leder angriper Nordlys meg for å sutre på ordre fra Oslo som Oslo-folkets lokale buktaler, fordi jeg utfordrer Senterpartiet på hvor de skal hente pengene til alt de har lovet, og alt de kommer til å love i valgkampen. Det ser ut til å ha gått hus forbi Nordlys at eksempelet jeg er spurt om i saken, kun er et av mange forslag Senterpartiet lover de skal gjennomføre. Det er summen av alt Senterpartiet er for, jeg er imot. Hver for seg vil nok mange av forslagene være gode innspill, men Nordlys vet forhåpentligvis at en politikers viktigste oppgave nettopp er å prioritere blant alle gode forslag.

Alle vi som bor eller har bodd i Finnmark, vet akkurat hvor dyrt det er å fly. Mitt ankepunkt er at Senterpartiet ikke vil gi billigere priser på flybilletter i Finnmark, det er et løfte fra et parti som ønsker å styre med partier som går til valg på kraftig økning av avgifter, også på luftfart. Jeg er overbevist om at det vil bli dyrere flybilletter i den konstellasjonen. Høyre er også opptatt av lavere flybillettpriser, men jeg tror det for eksempel heller handler om å få reell konkurranse på kortbanenettet fremfor den typen forslag Senterpartiet kommer med her.

Senterpartiet har brukt hver mulighet de har til å levere valgløfte etter valgløfte, det ene dyrere enn det andre. Reversering av regionreformen, reversering av politireformen, Nord-Norgebane til minst 130 milliarder kroner, reversering av strukturreformen i høyere utdanning og attpåtil skal det bli gratis ferger, samtidig som man lover ca. samme skattenivå som i dag i tillegg til avgiftskutt. Dette er snakk om vesentlige investeringer årlig. Vi vet at handlingsrommet blir mindre, hvor Finansdepartementet har regnet seg frem til at handlingsrommet vil være på 4 mrd i årene som kommer, årlig.

Med det som bakteppe, er det min plikt som ung i dag, å stille kritiske spørsmål til de som ønsker å bruke opp arven til kommende generasjoner. Jeg sier ikke nei til investeringer i Nord-Norge, men dette forslaget fra Senterpartiet er en del av en helhet som må stilles spørsmål ved. Når ikke Nordlys har gjort det, så må noen andre ta ansvaret.

For oss i Finnmark er det ikke bare flyruter som har noe å si for om vi vil bo der vi bor. Det handler om arbeidsplasser. Barnehage. Skole. Helsetilbud. Eldreomsorg. Kulturtilbud. Infrastruktur. Det er nødvendigheter som må på plass før man i det hele tatt bør nevne å reise fra Honningsvåg til London som valgløfte for et politisk parti.

Og nettopp dette er et poeng både Senterpartiet og Nordlys går glipp av i sin iver over Senterpartiets valgflesk. De tilbakemeldingene jeg får når jeg snakker med folk på butikken i Lakselv, på oppdrettsanlegg i Adamsfjord eller på fiskebruk i Nesseby er ikke at det vi trenger er valgflesk som dette. Det jeg får tilbakemeldinger om at de trenger, er gode vilkår for å drive bedrifter. Skoler hvor det ikke mangler datamaskiner. Ikke nødvendigvis det samme som Senterpartiet lover i øst og vest.

Det er kanskje slik at de ansvarlige i Nordlys tror man må reise til London for å leve det gode liv. Jeg har troen på at vi selv kan skape det gode i liv i Finnmark, og at med den rette politikken så er det fullt mulig å se at også folk fra hele verden kommer til Nord-Norge for å oppleve ekte nordnorsk kultur.