Nordnorsk debatt hadde 30. april et innlegg skrevet av Kjell B. Mortensen, hvor han tar opp utfordringen med et samlingssted/hus for nasjonale minoriteter, der Norske Samers Riksforbund (NSR) mener et hus i Tromsø skal være for en liten del av samene. Mortensen skriver i sitt innlegg at Staten i stedet bør opprette et samlingssted for flere minoriteter i Tromsø, ikke bare de samiske.

I Norge har vi flere nasjonale minoriteter og urfolk som har sin språklige rot i den finsk-ugriske språkgruppe. Vi er mange som har samisk og/eller kvensk bakgrunn med norsk som morsmål. I Nordkalottfolket har vi en grunnleggende holdning om likeverd, like muligheter og ikke minst at alle blir behandlet på en rettferdig måte. Dette basert på de tre stammers møte. Vi ønsker de «Nordkalottske» verdier opp og frem, med lov å bruke naturen aktivt, samiske-kvensk og norske kulturuttrykk gjennom språk, kunst, sang, joik, naturbruk, næring, humor og andre utrykk.

Ved å bygge et felles hus i Tromsø for alle våre nordlige minoriteter, så vil det øke verdien for flere enn kun et utvalg samer. Et slikt felles samlingssted vil være en god arena for å gjennomføre eksempelvis språkkurs, duodji-kurs, foredrag og utstillinger med tanke på å videreføring av de nordlige folks språk og kultur.

Norsktalende samer, kvener, norsk-finner og skogfinner kunne benyttet et slikt hus for å ha bedre muligheter for utvidede språkarenaer, og det ville motivere til å lære og utvikle både samisk og kvensk.

Ved å etablere et samisk hus kun for NSR sine medlemmer, så vil ikke alle ha disse mulighetene som ligger i en slik etablering, og det vil ikke være med på og utvikle språket og vår unike kultur på en best mulig måte.

Med bakgrunn i hva vi i Nordkalottfolket står for, så støtter vi Mortensen i sitt syn med at det etableres en statlig finansiert møteplass i Tromsø for alle nasjonale minoriteter og urfolk som oppholder seg i Tromsø og området rundt, nemlig et Nordlige folks hus.