Når Nordland Høyre legger frem sitt alternative budsjett for fylket, kutter de de over 20 millioner til museum, institusjoner og kulturprosjekter. Det er rett og slett krevende å forstå hvorfor Nordland Høyre vil gjøre Bodø 2024 til et eliteprosjekt for fylkeshovedstaden. Det advarer vi mot på det sterkeste.

Nordland Høyre kutter hele kulturtilbud på Røst, Vega, Vestvågøy, Hadsel, Træna, Gildeskål, Steigen og Vågan. I tillegg til Saltdal og Rana. Høyres kuttforslag vil gjøre Bodø 2024 til et eliteprosjekt fjernt fra kulturen i resten av landsdelen.

Bodø 2024 er bare en suksess når prosjektet er viktig for hele landsdelen. Hovedstadsbegrepet er litt forslitt. Et fellestrekk i nord er at hovedstedene i sør i for liten grad satser på de nordlige landsdelene. Dette gjelder i like stor grad i Nord-Sverige, Nord-Russland som i Nord-Finland og for den saks skyld Nord-Canada. Vi trenger ikke arktiske hovedsteder eller kulturhovedsteder, hvis poenget er å ta fra dem som er rundt oss. Det er egentlig litt av det unike med hele ideen bak Bodø 2024 – det er et prosjekt som er bygd opp rundt det å være inkluderende. Bodø 2024 er kun en suksess når det er et gode for Nord-Norge.

Men Fordypningrommet til Håvard Lund i Gildeskål og Artist in Residence på Træna hører ikke hjemme i Høyres elitetenkning.

Heller ikke Galleri Adde Zettequist. Det er helt merkelig at Nordland Høyre vil å kutte penger til et viktig fyrtårn i Saltdal. Det er ikke lenge siden Per Adde gikk bort. Nå skaper altså Høyre i Nordland usikkerhet rundt denne kulturinstitusjonen. Det samme ser vi i Rana. Høyre vil kutte i bevilgingen til Nordland Teater. Det er helt unødvendig å skape usikkerhet rundt kulturarbeidere på Helgeland.

Fra før er det kjent at Høyre ikke vil bruke penger på opplevelsessentret Skrei i Lofoten. Det er svært beklagelig. Institusjoner som Skrei og Adde Zetterquist vil være fyrtårn i lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De er rett og slett krumtapper i Bodø 2024. Men tydeligvis ikke for Nordland Høyre. Vi ber nå om at Høyre stopper opp, og tenker seg om. De må være villig til å bruke penger utenfor Bodø, hvis ikke faller hele poenget med kulturhovedstaden bort.

En viktig del av Bodø 2024 er nettopp å breie ut hovedstadsåret til et nordområdeprosjekt. Det er ikke mange dager siden regjeringen la frem nordområdemeldingen. I meldingen trekkes det frem at «Kultur gir attraktivitet, næringsutvikling og samarbeid over grensene.» Det er faktisk sånn at kultur nevnes hele 288 ganger i nordområdemeldingen.

Utenriksdepartementet er inne med penger til Barentskult. Et kulturprogram som bidrar til å realisere nyskapende kunst- og kulturfaglige samarbeidsprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Utenriksdepartementet sier rett ut at Barentskult «er den viktigste finansieringskilden for norsk-russiske kunst- og kulturprosjekter.» Barentskult finansieres av Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner

Men Høyre i Nordland vil kutte i støtten til Barentskult og den nordnorske kulturhovedstaden. Det er uheldig at Høyre i Nordland har en så passiv nordområdepolitikk.

Høyres kuttforslag på over 20 millioner i Nordland er både smålig og fiendtlig overfor ildsjelene og gründerene som hver dag vil skape noe i fylket vårt. Nordland Høyres elite- og sentraliseringstenkning vil rett og slett være en trussel for Bodø 2024.