Gå til sidens hovedinnhold

Nord-norske ungdommer får mest negative tilbakemeldinger

Nær seks av ti ungdommer i Nord-Norge har opplevd å få negative kommentarer og reaksjoner når de har delt sine meninger. Det er langt høyere enn landsgjennomsnittet som er på 44 prosent.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mer enn halvparten av unge i Norge mellom 15 og 20 år sier av og til eller ofte noe annet enn det de mener, fordi de er redde for kommentarer de kan få. Det kommer frem i en undersøkelse Opinion nylig gjennomførte på vegne av Stortinget.

Blant unge i Nord-Norge er tallet på de som ofte sier noe annet enn det de mener over dobbelt så høyt som det er i resten av landet.

Ser vi videre på tallene for landsdelen finner vi dette:

  • Over halvparten av de som har fått negative reaksjoner opplevd å bli latterliggjort.
  • Over en tredjedel har opplevd at alderen deres blir brukt mot dem.
  • Over en fjerdedel har opplevd hatefulle ytringer.
  • 16 prosent har opplevd å bli utestengt.

Alle disse tallene er høyere enn landsgjennomsnittet.

De fleste kommentarene og reaksjonene kommer fra venner og bekjente men mange har opplevd å få negative reaksjonene de har fått kom fra ukjente, enten voksne eller jevnaldrende. Det gjør det selvfølgelig enda mer ubehagelig. Undersøkelsen viser også at de unge takler reaksjonene ulikt, og at det er tydelige kjønnsforskjeller.

For eksempel er det klart flere jenter enn gutter som opplever at alderen deres blir brukt mot dem i en meningsutveksling. Tallene viser dessuten at jenter lar seg påvirke mer av negative reaksjoner og kommentarer enn det gutter gjør.

Flere jenter enn gutter lar seg skremme til taushet etter å ha opplevd noe negativt. Vi vet også at mange unge lar være å dele sine meninger selv om de ikke selv har hatt uheldige opplevelser. Det kan holde lenge å se noen andre bli utsatt for ubehageligheter.

Jeg vet ikke hva som er årsakene til at de nordnorske ungdommene rapporterer om tøffere ytringsklima, men det er verdt å se nærmere på det.

Som samfunn har vi et problem hvis vi har en kultur for ytringer og meningsutveksling som skremmer unge fra å ytre seg. Hvis det i tillegg virker slik at flere jenter enn gutter faller fra, skaper det et problem med skjevfordeling i samfunnsdeltagelse som vi vil dra med oss i mange år.

Når mer enn en av fem unge som fikk negative reaksjoner får det fra ukjente voksne, er det et signal til de av oss som er voksne om at vi har et ansvar. De unge skal føle seg trygge og møtes med respekt i debatter. Den som deler sine meninger har krav på at meningene blir vurdert og behandlet på sine egne premisser, ikke med et vedheng av hersketeknikker.

Voksne har et ansvar for å oppdra unge til inkluderte og engasjerte medborgere. Vi har samtidig et ansvar for å veilede andre voksne som ikke klarer å forholde seg modent til sine medborgere i det offentlige rom.

For hver og en som brenner inne med det de har å by på, taper vi noe viktig. Den enkelte går glipp av det meningsfulle i å kunne kjempe for det en tror på og vi mister en engasjert stemme. Vi har en jobb å gjøre.

Kommentarer til denne saken