Gå til sidens hovedinnhold

Nord-Norsk næringsliv trenger ikke usikkerhet om EØS-avtalen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre mener at EØS-avtalen er den viktigste avtalen for å sikre konkurransevilkår for norske bedrifter og arbeidsplasser. Den sikrer norske bedrifter tilgang til 500 millioner europeiske kunder og er helt avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk velferd.

Nesten 80% av norsk vareeksport går til EØS-området. Det tilsvarer om lag 300 milliarder kroner i året. Aller størst er eksporten fra typiske distriktsfylker, slik som Troms. Sjømatnæringen i vår landsdel som er den viktigste distriktsnæringen er helt avhengig av fleksibel eksport av sine varer og tilgang til sitt største marked.

Høyre mener at Norge skal være en pådriver for internasjonale avtaler som gir friere handel og inkluderer flere land i den globale økonomien og den økonomiske veksten.

Høyre ønsker å beholde EØS-avtalen. Tilgang til EUs indre marked er en viktig forutsetning for å sikre velferden i det norske samfunn. EU er og vil forbli Norges viktigste handelspartner. Avtalen gjør at Norge konkurrer på samme vilkår som våre naboer. Det gjør den til den viktigste avtalen for norske bedrifter og arbeidsplasser. Derfor mener Høyre vi må verne om EØS-avtalen, og ikke skape usikkerhet om avtalens framtid.

Det er derfor skremmende at Senterpartiet, SV og Rødt skaper usikkerhet rundt fremtiden til EØS-avtalen. Industrien, fiskerinæringen og mange tusen bedrifter over hele landet er helt avhengige av EØS-avtalen for å kunne selge varene sine og ha forutsigbare rammevilkår. Disse partiene vil danne grunnlaget for en eventuell ny rødgrønn regjering etter høstens stortingsvalg, og det er skremmende at et regjeringsskifte kan skape usikkerhet rundt vår viktigste handelsavtale.

I tillegg til å være vår viktigste handelsavtale, er avtalen også grunnlaget for samarbeid om blant annet miljøvern, utdanning, forskning og teknologisk utvikling, informasjonstjenester, likestilling, statistikk, små- og mellomstore bedrifter, kultur- og mediespørsmål, turisme, sivil beredskap, helse- og forbrukerspørsmål, arbeidslivsspørsmål og sosiale spørsmål.

Alle disse områdene som er viktig for oss alle, vil altså settes i spill dersom Senterpartiet, SV og Rødt skulle komme i posisjon for å danne ny regjering. Det er særlig Nord-Norge og resten av distriktsfylkene langs kysten som vil bli sterkest berørt om EØS-avtalen skulle settes i spill, og derfor låner jeg Senterpartiets egen beskrivelse om at dette blir et skjebnevalg for Nord-Norge.

Kommentarer til denne saken