Debatten om EU og EØS står nå i stor grad på den politiske agendaen i påvente av stortingsvalget til høsten. Jo mer vi nærmer oss, jo mer bekymret blir jeg over at det voksende Senterpartiet fortsetter å ta til orde for at Norge bør trekke seg fra EØS-avtalen. Her følger Nord-Norge med som et av områdene i Norge med størst tilslutning til partiet. Jeg ønsker med dette innlegget å belyse hvorfor Nord-Norge i aller høyeste grad har tjent, og vil i fremtiden tjene på at Norge fortsetter å samarbeide med EU og beholde EØS-avtalen.

Sjømateksport for 105 milliarder

Når Nord-Norge og EØS-avtalen står på dagsorden, er det umulig å ikke trekke frem sjømat. Norges samarbeid med EU har tilrettelagt for den enorme verdiskapningen i norsk sjømatnæring i snart 30 år. Takket være EØS-avtalen får Norge tilgang på EUs indre marked, slik at vi kan importere og eksportere fritt i Europa. Deriblant sjømat, som kan ferdes fritt gjennom Europa uten tid- og kostnadskrevende grensekontroll. I 2020 ble det eksportert norsk sjømat for 105,7 milliarder kroner. EU er Norges viktigste marked, og uten EØS-avtalen hadde ikke dette vært mulig å nå så høye tall. Sjømatnæringen er med andre ord i trygge hender, når vi kan eksportere til Europa. Og den gode lønnsomheten vil sannsynligvis fortsette i fremtiden. Slik er det ikke med Norges andre store verdiskaper, nemlig olje og gass. I tiden fremover må norsk økonomi belage seg på at olje- og gass-eksporten reduseres. Eldrebølgen kommer til å vokse seg større, og arbeidsledigheten og utgiftene til velferdsstaten vil øke i takt. Da er det siste vi må gjøre å miste tilgangen på det indre marked og de enorme inntektene som hører til.

Arbeidskraft og studenter i nord

EØS-avtalen sikrer fri bevegelighet av personer og danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EU/EØS-området. Bedriften Westcon Helgeland på Nesna har omtalt EØS-avtalens tilretteleggelse for arbeidsinnvandring i Norge som helt nødvendig for at deres bedrift skal gå rundt. Bedriften er neppe alene om dette. At arbeidskraft kommer fra utlandet sikrer også bosetning i distriktene. Å stå uten en EØS-avtale som sikrer utenlandsk arbeidskraft, vil ikke hjelpe på den negative befolkningsveksten i de nordlige fylkene. Arbeidsinnvandring er et gode fordi det sikrer et behov for både arbeidskraft og økt bosetning i distriktene.

På samme måte er muligheten for europeiske studenter til å dra på utveksling til Norge uvurderlig. Igjen er dette en mulighet som sikres gjennom EØS-avtalen og utvekslingsprogrammet Erasmus. Flesteparten av de som kommer på utveksling til Norge benytter seg av Erasmus-stipendet. En slik ordning legger til rette for at unge europeere kan få øynene opp for potensiale i nord som kan sikre arbeidskraft, og ikke minst er det en lærerik kulturutveksling. Ordningen har vi sett har gått dunken for Storbritannia med Brexit.

EU kan brukes som en ressurs for å ivareta nord-norske interesser

Et aktuelt eksempel der EU har vært en hjelpende hånd for både verdiskapning og bærekraftig utvikling i nord, er støtten til ulike prosjekter. Hydrogenfabrikken i Berlevåg som begynte med en finnmarkings idé om å bruke hydrogen til å kunne frakte mer strøm fra et vindkraftverk, fikk 50 millioner kroner i støtte fra EU. Forskningsprosjektet «Clean Energy for EU Islands Initiative» er et annet eksempel som setter Harstad på Europakartet. Kommunen ble plukket ut av EU til å være en del av prosjektet som har som mål å øke bruken av fornybar energi på øyer. Disse prosjektene setter potensiale for bærekraft og vekst i Nord-Norge på både den nasjonale og internasjonale agendaen, gjennom støtte fra EU. For ikke å snakke om Bodø som har blitt utnevnt av EU som Europas kulturhovedstad i 2024.

Det er med andre ord ikke slik at man ved å samarbeide med EU, ikke får ivaretatt nordnorske interesser. EU kan derimot brukes som en ressurs. For at Nord-Norge og Europa i enda større grad skal dra nytte av å samarbeide med hverandre, er det først og fremst viktig å synliggjøre Nord-Norge som et sted for verdiskapning, arbeidskraft og bærekraftig utvikling. I en ustabil verden er det lurt å ha en god venn i det samlede Europa.

Fremtidens utsikter

Vi venter fortsatt i spenning på Senterpartiets «nye og bedre» avtale, som skal erstatte EØS-avtalen. Å kaste bort 30 år med godt samarbeid vil gi enormt negative konsekvenser for fremtidsutsiktene til Nord-Norge. Som ung er jeg nødt til å belage meg på fremtidens skjebne, og den håper jeg ikke faller i populisters hender. Jeg ønsker meg en fremtid i et land som fortsetter å vokse, selv med en eldrebølge som blir større og utgifter til velferdsstaten som vokser i takt. Det siste vi må gjøre da er å skrote EØS-avtalen.