Nordlys skriver i sin leder 30. august at partiledelsen i Arbeiderpartiet er i ferd med å utarbeide en fluktrute bort fra vedtaket i Stortinget 20. april som lyder: «Stortinget ber regjeringen sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen». Partiets landsmøtevedtak om jernbane i nord ble på samme vis betraktet som det endelige gjennombrudd.

Lederskribenten viser til et intervju i avisa Nationen der Støre ikke engang vil love at bygging vil komme i gang før 2040. Ifølge Støre vil AP utrede alle transportbehovene i Nord-Norge før partiet vil støtte en egen utredning av Nord-Norgebanen. Lederartikkelen i Nordlys konkluderer slik: «det etterlatte inntrykket er dermed at Arbeiderpartiet nå går til valg på nøyaktig det samme som Høyre i saken om Nord-Norgebanen». Prosjektet sendes altså på en årevis vandring inn i tåkeheimen.

Selv for skeptikerne blant oss, må dette være rystende lesning. Men ser vi tilbake på valgkampen en snau uke før valget, gir dette mening. I vårt eget fylke har jernbane knapt vært tema. Er det noen som husker at Støre nevnte noe om jernbaneutbygging på sin valgkampturné i Troms. Det eneste jeg husker er en reportasje fra Senja hvor han padler. Først på tørt land, dernest litt ut i vatnet. Med tanke på herværende tema, er symbolikken uunngåelig.

Det er direkte vondt å betrakte det som Nordlys så treffende kaller et tilbaketog. Vi har sett hvordan Arbeiderpartiet er blitt trukket etter håret av SV og Fremskrittspartiet og blitt malt inn i et hjørne av forventninger som partiledelsen ikke er innstilt på å innfri.

hva gjør velgerne som ønsker jernbane i nord? Hva annet enn å bruke sin velgermakt? Den åpenbare analysen må være at SV må vokse på bekostning av Arbeiderpartiet og regjeringspartiene. Et betydelig styrket SV må AP lytte til.

For oss i Troms er dette av særlig betydning. SV sitt mandat (Torgeir Knag Fylkesnes) står utsatt til. Fylkesnes har gjennom to perioder vært fylkets mest markante stortingsrepresentant. Ikke bare i jernbanesammenheng, men også innen fiskeri har han hatt en tydelig stemme for Nord-Norge. Gjennom praktisk realpolitikk har han evnet å bygge allianser i Stortinget. Nordlys sin politiske redaktør, som ikke er kjent for å kaste blomster rundt seg, kaller SV sin nestleder «en slags Kyllingmark i vår tid». Intet mindre.

Så folkens – i år er det om å gjøre å stemme taktisk. Om du aldri har gjort det før, og aldri kommer til å gjøre det igjen! Stem SV den 13. sep. for å sikre Fylkesnes en plass på tinget.