Gå til sidens hovedinnhold

Nord-Norgebanen fortsatt på sporet – men hvor er Ap?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg skal korrigere meg selv litt vedr. min artikkel om Nord-Norgebanens plass i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022 – 2033. NNB er ikke helt fraværende i NTP’en, i og med at SV og SP fremmet et mindretallsforslag med følgende ordlyd:

«Stortinget ber regjeringen igangsette en uavhengig konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen, hvor målet om realisering legges til grunn»

Dette er altså en oppfølgning av Stortingets vedtak fra 21. april i år der man under behandlingen av Nordområde-meldingen fikk flertall for Nord-Norge-banen. Forslag fra SV, SP og FrP som fikk 56 mot 30 stemmer. Flertallet bestod også av AP, Rødt og MPG.

Vedtaket ble senere av samferdselsminister Knut Arild Hareide betegnet som uansvarlig med henvisning til at regjeringen har igangsatt arbeid med en egen KVU om nordnorsk transport, med Nord-Norgebanen som viktig sak, med mål fremleggelse av resultatet sommeren 2023.

La det være sagt at når SVs Arne Nævra trakk det opprinnelige forslag fra SV og FrP om NNB, så er forklaringen at man fikk et eget flertallsvedtak. Det er altså ingen tvil om SVs holdning til NNB, og heller ikke flertallets i Stortinget.

Men det er et stort spørsmål hvorfor SV og SP kun ble alene om sitt forslag om en egen KVU om Nord-Norgebanen da transportkomiteen behandlet NTP’en sist onsdag. Hvor er således AP? Det vet vi ikke. Kanskje får vi svar når Stortinget 14. juni skal vedta NTP’en.

Vi vet jo heller ikke hvilken skjebne mindretallsforslaget får – bortsett fra at hvis valget ender med at dagens regjering fortsetter, så faller det bort. Men det kan tenkes at «jernbane-kameratene» fra SV og FrP med støtte av andre kan fremme saken under trontaledebatten eller statsbudsjettet for 2022. I en ny regjering med AP, SP og SV er det naturlig å tenke seg NNB som del av regjeringens politiske plattform.

Det er imidlertid helt klart at det må en ny utredning til, fordi loven pålegger en KVU for alle prosjekter over 500 mill. kroner. Men med den tid som en KVU krever (to-tre år) så bør det være mulig med en tverrpolitisk samkjøring her, ved at Stortingsflertallets vedtak om NNB koordineres med KVU’en som dagens regjering skal legge frem sommeren 2023. NNB kan da tidligst behandles av Stortinget trolig i 2026 – men prosjektstart er helt uvisst, spesielt når man vet om alle de andre massive transportprosjekter under utvikling i Norge.

En bredest mulig politisk støtte til NNB er sterkt ønskelig for å unngå at dette viktige prosjektet skal ende som politisk kasteball. En ting er helt klart: Nord-Norgebanen blir et av de heteste temaer i valgkampen foran stortingsvalget i år.

Kommentarer til denne saken