Som nordlending blir man ofte pepret med direkte usanne og naive argumenter for å bygge Nord-Norgebanen (NNB). Du har sikkert hørt: «jernbane er den eneste klimavennlige transportmetoden», «NNB vil gi økt turisme» og «NNB er den eneste måten å frakte fisken vår til Europa».

I tillegg hevdes det at det er ei investering vi vil få masse igjen for i framtiden, og at absolutt alt vil gå på skinner hvis den bygges. På overflaten høres kanskje dette fornuftig ut, men graver man litt dypere skjønner man at dette kun er tom retorikk og symbolpolitikk.

Snart kan du fly utslippsfritt

Allerede før NNB eventuelt er ferdigbygget, vil det være mulig å fly rundt i Nord-Norge på en bærekraftig måte. At jernbane er det eneste miljøvennlige alternativet er gammeldags miljøtenkning når Avinor sier at norsk luftfart skal være fullstendig fossilfri innen 2050.

Rene fly vil ha lave kostnader og ingen naturinngrep ettersom de kan benytte flyplassene som allerede er bygget. I tillegg betyr det at reiser ikke er begrenset til en smal korridor ved svenskegrensa. Folk over hele Nord-Norge vil ha korte reisetider akkurat som i dag, uten å måtte tenke på klimaavtrykket sitt hver gang de kjøper billett.

Widerøe har planer om å drifte sin første kommersielle elflyrute i 2026, og de som er avhengige av kortbanenettet vil om ikke lenge kunne nyte godt av denne utviklingen. De lengre distansene er litt mer utfordrende å elektrifisere siden batterier er såpass tunge. Dette vil man løse med biodrivstoff på kort sikt, og hydrogenfly lengre inn i framtiden.

Store aktører som Airbus sikter mot store kommersielle hydrogenfly innen 2035, og det er ikke urealistisk at man vil se slike i Nord-Norge ikke lenge etterpå.

Forutsatt at man kan fly tilnærmet utslippsfritt, vil turister fortsette å fly selv hvis NNB bygges. Hvis turistene derimot er villige til å bruke litt lengre tid på reisen for å se naturen på nært hold, vil de heller velge å ta Hurtigruta eller en bobil. Der har man litt bedre utsikt enn i et tog der halvparten av strekningen blir lagt i tunnel.

Gods går allerede med tog langs Ofotbanen

I dag har vi en god togforbindelse med kontinentet fra Narvik via Sverige. Hele 90 % av Nord-Norges

dagligvareforsyning går allerede med tog langs denne strekningen ifølge Bane Nor!

For å sikre fremtidig godstransport burde man kanskje heller støtte dobbeltspor og utbedringer av denne traseen enn å føre en høylytt og innbitt kamp for en helnorsk jernbane mellom Fauske og Narvik, koste hva den koste vil. Norsk fisk er ikke så patriotisk at den blir besk med en gang den krysser grensen.

Noen hevder at man burde bygge etappen mellom Narvik og Tromsø for å frakte gods. Dette kan være en god idé for å frakte dagligvarer til Tromsø, men vil ha minimalt å si for fiskenæringen. Ettersom produksjonen er langs kysten, må fisken uansett pakkes på trailer før den sendes langs jernbanen.

NNB er langt fra en god investering

Når man ser litt nærmere på tallene skjønner man hvorfor NNB har blitt kalt Norges mest ulønnsomme transportprosjekt noensinne. Utredningen fra 2019 viste at NNB vil ha en samlet prislapp på hele 133 milliarder.

Den samme utredningen estimerte at i løpet av en 75 års beregnet levetid, vil den gå med et samfunnsøkonomisk tap på rundt 109 milliarder kroner. Altså er ikke dette en investering der vi vil tjene pengene inn igjen. Det er tvert imot et prosjekt der man får igjen kun får igjen litt under en femtedel av investeringskostnadene. Det høres ut som en dårlig deal for noe man ikke trenger. Ville du satt dine egne penger inn i dette?

Dette er foreløpige estimater, og en endelig pris kan være både høyere og lavere, men det er en kjent sak at offentlige prosjekter ofte ender med enorme budsjettoverskridelser. Uansett skal det ekstremt mye godvilje til for å hevde at dette er en lønnsom investering.

Vi trenger penger til mye annet

Som alle andre nordlendinger, vil jeg svært gjerne at staten investerer så mye penger de bare kan i Nord-Norge, men det er så mange andre saker de pengene burde gå til.

Når det er glatt, står trailere på tvers på de elendige fylkesveiene våre. Når det er uvær, stenges de samme veiene på grunn av rasfare. Fergetilbudet er ikke bare dårlig, men også så dyrt at barnefamilier vegrer seg for å bosette seg på øyene. Lokale helsetilbud blir stadig dårligere, og tilrettelegging for industri også utenfor de store byene har aldri vært viktigere enn nå.

La oss heller samle oss om andre virkelig gode og nødvendige prosjektene enn å forelske oss i en løsning som var moderne på 50-tallet. La oss innse at toget har gått for NNB.