Utenfor Nordlys sin mest innbitte heiagjeng har nordlendinger flest vært lite imponert over avisens forsøk på å torpedere Bodøs største utviklingsprosjekt siden gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig.

Jeg undres fremdeles over de rød-grønnes beslutning i 2012 om å legge ned Nord-Europas strategisk viktigste kampbase. Men etter å ha fjernet 1000 offentlige arbeidsplasser fra Bodø må vi også kunne bygge noe nytt og fremtidsrettet for Nord-Norges andre største by på ruinene av et uforståelig vedtak.

Det som likevel forundrer meg mest i Skjalg Fjellheims siste strandhugg, hvor han tar for seg all luftfart i Nordland, er påstanden om at vi kanskje har fått nok i Nord-Norge og må se vår begrensning når det gjelder samferdsel. Han kjører like gjerne Nasjonal transportplan (NTP) i makuleringsmaskinen.

Jeg kunne ikke vært mer uenig. Det var helt nødvendig av Solberg-regjeringen å doble samferdselsinvesteringene, hvor Nord-Norge fikk et kraftig løft i sin andel av veiutbygging. For samferdsel er en investering. Det får varer og tjenester raskere frem i den geografisk mest avlange og værutsatte delen av Norge. Det gir trygg og god fremkommelighet på vei til jobb, på besøk til slekt og venner i samme region, eller ferie i inn- og utland. Det er rett og slett vanskelig å finne distriktspolitikk som er mer utviklende. NTP er en kraftfull videreføring av en historisk stor samferdselssatsing. Det bør vi omfavne.

Nord-Norge har all grunn til å kreve hvert eneste nordnorske prosjekt i NTP gjennomført. Vi må investere mest der vi som nasjon får mest igjen for det. Ifølge Kunnskapsbanken Nord-Norge har investeringene i næringslivet vært i snitt nesten dobbelt så høye i nord som i resten av landet de siste fem årene. Og fremtidsutsiktene er enda bedre. Mens Støre-regjeringen klør seg i hodet over hvordan de skal få 50% økning av fastlandseksporten frem mot 2030, ligger veksten bare i Nordland an til å bli 300%. Og dette er fra før av Norges fjerde største eksportfylke.

Kunnskapsbanken har identifisert over 2000 investeringsobjekter i Nord-Norge til en investeringsverdi på 1000 milliarder kroner i privat kapital. Hvis vi klarer å tiltrekke nok kvalifisert arbeidskraft til landsdelen, vil den negative befolkningsutviklingen snu tvert.

Dette er ikke tidspunktet for å vise moderasjon i Nord-Norge på infrastruktur. Tvert imot kreves store investeringer i samferdsel for å understøtte den positive utviklingen, med veier, flyplasser, tog og fiskerihavner. Disse prosjektene er lite inflasjonsdrivende og bidrar til næringsutvikling som gir stor verdiskaping for hele nasjonen.

Resultatet av kjekling internt i landsdelen om enkeltprosjekter er dessverre at samferdelskronene går sørover. Det er det ingen grunn til å fremprovosere. Jeg forstår godt sjokket over regjeringens smålige kutt i Tromsøs byvekstavtale. Jeg står gjerne på barrikadene for den, Tromsø trenger sårt en slik avtale som er raus, vi trenger investeringene i E8, ny flyplassterminal, E45, fylkesveier, med mer. La oss stå sammen om det.

Nordlys sin redaktør har i mange saker fremstått som en uredd landsdelens stemme og forsvarer. Jeg håper vi har han med på laget videre. Vi har ikke en eneste samferdselskrone å avse fra Nord-Norge.