Gå til sidens hovedinnhold

Nord-Norge en redning for norsk luftfart

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå mot slutten av 2020 tegner det seg et klart bilde av et nordnorsk flymarked som har reddet nasjonal flybransje fra sammenbrudd. I en tid der utenlandstrafikken har rast ned med 70-80 prosent har innenlandstrafikken til/fra Nord-Norge klart seg bemerkelsesverdig bra – med «bare» et tap på 30-40 prosent.

Dette understreker sterkt at flytrafikken i vår landsdel av hensyn til alle samfunnsaktiviteter må gå mest mulig uhindret, korona eller ikke korona – og at det er svært gunstig for landet.

Avinors trafikkstatistikk frem til og med oktober 2020 gjenspeiler hvor viktig Nord-Norge er for luftfarts-Norge. Legger man sammen innenlandstrafikk til/fra Bodø, Tromsø, Evenes, Alta og Kirkenes er denne alene i årets ti første måneder til sammen 2.390.147 passasjerer. Det er like over 50 prosent av all innenlandstrafikk til/fra Oslo lufthavn som var 4.699.147 passasjerer! Utenlandstrafikken på OSL er kun 3,5 mill passasjerer i samme tidsrom (75 prosent mindre enn i fjor). Det sier alt om hvor viktig Nord-Norge er for OSL og Avinor.

Samferdselsminister Knut Arild Hareides tilsvar til undertegnede, i hans artikkel med den språklige merkelige tittel «Vi sikrer en flyvedyktig luftfart i hele landet» i Nordnorsk Debatt, vitner om den alvorlige tabben regjeringen har begått i sine støttetiltak som følge av korona-epidemien. Tiltakene ( utenom kompensasjon) er lite treffende og tar ikke hensyn til geografiske soner. Derfor er protestene mange, bl.a, fra reiseliv, kultur og uteliv som føler seg sviktet. Nå sist med Oslo som krever særbehandling av staten!

Alle «håper» og «tror» at når vaksinen kommer, så er normale tider tilbake. Dessverre, hvis regjeringen tror at korona-krisen er overstått kommende vår, så er den enda mer på villspor. Her er hvordan generaldirektør Eamonn Brennan i den europeiske flykontrollorganisasjonen Eurocontrol vurderer utviklingen:

«Selv i det mest positive scenariet forventer vi ikke en gjenoppretting til 2019-nivåer før i 2024. Det er et veldig reelt potensial for at det kan ta enda lenger tid, kanskje så langt som til 2029. Dette er katastrofalt og viser tydelig hvorfor det er så viktig for stater å treffe konsekvente og sammenhengende tiltak for luftfarten og få passasjerene til å føle seg trygge å fly igjen.»

Regjeringens forskjellige støtteordninger på til sammen 14-15 milliarder kroner til luftfarten treffer ikke godt nok i en krise der massearbeidsledigheten er like rundt hjørnet. Det er kun Avinor som har fått en målrettet støtte for sine 45 flyplasser som må holdes åpne – men hva er vitsen med det uten flytrafikk?

For oss som er opptatt av transporten i Norge og luftfartens plass i denne er det åpenbart at noe av det beste regjeringen kan gjøre er å målrette tiltakspakker spesielt mot Nord-Norge, fordi dette har en avgjørende betydning for Norge som helhet.

For å låne tittelen på artikkelen fra statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide i NND «Det som er bra for Nord-Norge, er bra for Norge» under presentasjonen av Nordområde-meldingen.

Situasjonen for norsk luftfart – og Oslo lufthavn – står og faller med at nordnorsk luftfart må støttes med større presisjon enn i dag. Det er ikke bare bra, men avgjørende for resten av luftfarts-Norge!

Regjeringen må uten å nøle sørge for at spesielt SAS, Norwegian og Widerøe kan fortsette med en forutsigbar støtte. De tre selskapene har gjort en beundringsverdig innsats hittil i år – men vi vet hvor utsatte de er og hvor kort avstand det er til full stans.

Nå gjør samferdselsministeren det til et poeng at Norge ikke kan gi kontantstøtte til det private flyselskapet Norwegian – fordi risikoen er for stor til tap i tilfelle konkurs. Med respekt å melde er dette en altfor primitiv betraktningsmåte. Sett i gang ekspertene med å finne smidige og smarte løsninger – enten det er tids- og sonebegrenset støtte eller gå inn som aksjonær. Norwegian er et selskap med enorme verdier i form av en av verdens mest moderne flyparker. Det er fly som absolutt skal fortsette når krisen er overstått, en langsiktig investering! Det er ikke skrapmetall vi snakker om.

Men vi må se lenger, og redningsplanker for luftfarten må sees i sammenheng med situasjonen for reiselivet spesielt. Det er to sider av samme sak. De to neste årene blir som kriseår å regne – derfor må vi finne løsninger med en viss varighet. 2021 blir således nok et år hvor vi tilbringer våre ferier innenlands – kanskje også med innslag av turister fra våre nordiske naboer samt Tyskland.

Det må vi forberede oss på allerede i dag. Derfor bør NHO og næringslivets organisasjoner i landsdelen straks sammen med myndighetene komme med en aktiv plan som er noe langt annet og fremfor alt mye mer meningsfullt enn passivt å motta kontantstøtte.

En sterk og positiv fokus på nordnorsk reiseliv, luftfart og transport, kommer hele landet til gode.

Kommentarer til denne saken