Jeg leste med interesse intervjuet med fylkesleder i utdanningsforbundet, Thomas Nordgård, om læreryrket. Lærere ønsker seg bort fra yrket og søkningen til lærerutdanningen går ned. Jeg er i dag pensjonert, men har over 20 års erfaring som lektor i ungdomsskole og videregående skole.

Jeg må først si at jeg har hatt mange gode opplevelser fra skolen når elever er interessert i hva som undervises og de føler mestring. Lærerne har en svært viktig jobb, men får ikke uttelling lønnsmessig. En lærer må være psykolog og sosialarbeider og oppdra ungene mens de er utdannet til å undervise fag.

Mangel på disiplin er et stort problem i dagens skole. En tysk familie jeg snakket med vurderte å bosette seg i Norge. Etter å ha opplevd det norske skolesystemet, så ombestemte de seg. De ville at barna skulle få god undervisning. Eksempelvis så undervises det i videregående skole i matematikk som elever i Tyskland har lært på barneskolen. Jeg hadde en tysk utvekslingselev i klassen som fikk sjokk da hun oppdaget at elever i Norge fikk ha med seg mobiltelefon i timene. Hun var vant med en helt annen disiplin.

Diverse PISA-undersøkelser viser at Norge ligger langt nede på lista. Finland har et godt skolesystem. Finland regnes for å ha et av verdens beste utdanningssystemer, og dette er uten lekser. Finland har lengre skoledager, uten lekser, og det er bevist at dette gir fantastiske muligheter både på og utenfor skolen. Ja, elever går lengre på skolen men dette gir fortsatt mer tid til annet.

Skolen har forandret seg svært mye fra da jeg begynte som lærer for 20 år siden. Nå er det intetsigende lærerplaner som blir styrt fra sentralt hold og stadig nye reformer og oppgaver som blir pålagt lærerne. Lærere har ingen muligheter til å "straffe" elever som lager bråk i timene. I stedet så kan elever få lærere oppsagt, dersom elevene føler seg krenket!?

Skal elene få lov til å styre skolen? Etter min mening så er folkeskikk og disiplin et nøkkelord i denne debatten. I min tid som elev så hadde vi respekt for læreren. I tillegg har lærerutdanningen blitt ødelagt med krav om 5 års utdanning for å bli lektor. Ungdom velger istedet andre utdanninger som gir bedre uttelling lønnsmessig.

Tonje Brenna sier i Aftenposten i dag at de skal ta elevene på alvor. Problemet er at de ikke tar lærerne på alvor!