Erlend Svardal Bøe, 1.-kandidat til Stortinget for Høyre i Troms går i Nordlys av 29. juli til et nytt frontalangrep på Senterpartiet under overskriften: «Tre ting Sp ikke forteller». Jeg registrerer at innlegget visstnok skal være et svar på at Sps 2.-kandidat i Troms Ivar B. Prestbakkmo har tillatt seg å synliggjøre Høyre og regjeringens manglende satsing på samferdsel i landsdelen i de snart åtte årene de har hatt regjeringsmakt. Riktig nok med samferdselsministre fra Frp de fleste årene.

Mens Regjeringen og Frp satser stort på motorveier i Sør-Norge, forfaller distriktsveiene ikke minst i Nord-Norge. Totalt er det nasjonale etterslepet på både riks- og fylkesveiene på over 100 milliarder kroner. Verst er det på Vestlandet og i Nord-Norge. Mens staten skal bruke 42 milliarder kroner i året på 10.000 km riksvei, må 44,000 km fylkesvei klare seg med 4,7 milliarder kroner i statstilskudd i året.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene rammer mulighetene for næringsutvikling og næringstransport. Det rammer også nasjonen Norges muligheter til å kunne bygge velferdsstaten på de ressursene og verdiene som først og fremst finnes i distrikts- Norge.

Vedum og Senterpartiet har i klartekst vært tydelig på at etterslepet på fylkesveiene er et nasjonalt ansvar og at partiet vil redusere etterslepet mye raskere enn det regjeringen og Frp legge opp til.

Høyres stortingskandidat i Finnmark, Vetle Langedahl, med støtte fra Høyres 2.-kandidat i Nordland og Erlend Svardal Bøe fra Troms, formoder jeg, går hardt ut mot Senterpartiets løfte om halvering av flypriser i nord. I et intervju i NRK kritiserer Langedahl Senterpartiet for «å love penger til alle» og kaller forslaget for «populisme». Jeg tillater meg å referere til en riktig fornøyelig formulering i en leder i avisa Nordlys om utspillet til Langedahl: «Man kan jo spørre hvor Langedahl henter det fra. Han høres ut som en lokal buktaler for miljøene i Oslo som synes all bruk av penger utenfor hovedstaden er for dyrt». Slik det ser ut nå, med nedgang i befolkningsveksten i Distrikts-Norge vil utvilsomt Senterpartiets forslag om halvering av flyprisene i nord være et svert positivt bidrag til å reduser nedgangen. Nå er inntrykket at flyprisene er til hinder for å få folk til å bosette seg i nord.

Det samme Høyre har ingen problemer med å kaste penger etter utbygginger i Oslo. Det er nok å nevne et vanvittig kostbart regjeringsbygg, der prisen foreløpig nærmer seg 40 milliarder kroner. Videre penger til oppvarming av det som blir det nye regjeringskvartalet som blir dobbelt så dyrt som først beregnet. 2,8 milliarder kroner er prisen for å lede sjøvann fra Oslofjorden under bygningene. Senterpartiets forslag om å halvere flyprisene i nord koster mye mindre enn dette og med respekt å melde; samfunnsnytten vil være enn helt annen enn et utrolig kostbart kontorbygg i Oslo. Senterpartiet har lansert et forslag som er både god og aktiv distriktspolitikk.

Og igjen for å sitere lederen i avisa Nordlys: «Høyre har blitt et sutrete parti som gneldrer om «populisme» når andre partier kommer opp med jordnær politikk som utjevner forskjeller mellom by og land». Dette er det ikke vanskelig å slutte seg til og det tror jeg også velgerne merker seg. Mange vil nok også oppfatte denne sutringen og nedsnakkingen av andre partiers politikk som en ren depresjon i en landsdel der mange velgere forlater partiet Høyre.