Først ble et begrenset antall flyteknikerne tatt ut streik, deretter noen til, før arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart sist helg svarte med å stenge samtlige 450 flyteknikere ute fra jobb.

Konflikten fører til at mer eller mindre samtlige Widerøe-flyvinger i Nord-Norge er innstilt på tredje døgnet. Også den livsviktige flyambulansetjenesten er berørt, mange av operatøren Babcock sine baser står uten tekniker. Det betyr at i tilfelle tekniske problemer vil ambulanseflyene ikke komme på vingene. Når man vet at hvert minutt teller er dette en farlig og uakseptabel hasard med liv og helse. Det kan ikke vedvare.

Det er også verdt å minne om at Widerøes passasjerfly også står for mye av syketransporten mellom sykehusene i Nord-Norge., ikke minst til Universitetssykehuset i Tromsø. Det betyr at pasienter må avlyse sine avtaler eller ikke får operasjoner eller behandling de har ventet lenge på.

På Facebook skriver Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) at bare i Finnmark var det 86 flyreiser til sykehus som ikke kunne gjennomføres mandag. Bil er ikke et alternativ på grunn av avstandene.

I tillegg kommer alle de som nå får sine arbeidsreiser eller ferieplaner ødelagt fordi det ikke er mulig å booke om avganger som innstilles. Det som i praksis skjer er at en hel landsdel har stoppet opp. Kortbanenettet er livsnerven i transportsystemet, når alle fly står er det unngåelig at konsekvensene blir dramatiske.

De færreste trenger neppe å være i tvil om at en total og altomfattende nedstenging av persontransport med tog i Sør-Norge over flere døgn, ville utløst skarpe reaksjoner fra publikum, og sannsynligvis medført handling fra regjeringen.

Dette er en arbeidskonflikt som rammer uskyldige tredjeparter på bred front. Streiken er ikke bare lammende for samfunnet i nord. Det er i tillegg klart for alle at avstanden er for stor til at partene sammen vil finne en løsning ved forhandlingsbordet.

Derfor må regjeringen gripe inn og bruke de tilgjengelige virkemidler for å avslutte den fastlåste konflikten mellom NHO og flyteknikerne i NFO. Regjeringen har alle begrunnelser den trenger. Det handler om å ta ansvar og befolkningen i Nord-Norge på alvor. For dette har vart lenge nok.