På Stortinget finnes ingen parti som har erklært krig mot krigen. Krigstilhengerne spenner over det politiske spekteret fra Frp til Rødt.

Å sende våpen til Ukraina har én eneste effekt: forlenge stedfortrederkrigen og den pågående nedslaktingen. Til nå er flere 100.000 ukrainske og russiske soldater drept, og langt flere er varig skadet. Innbyggertallet i Ukraina er i dag under 20 millioner mot 34.5 millioner før krigen startet. 20. mai falt Bakhmut, etter nær 8 måneders kamp om byen. Å holde på Bakhmut kostet Ukraina over 60.000 soldater, bare siste døgnet døde sannsynligvis 1600 ukrainere (Ref: oberst Douglas Macgregor).

Krigen som burde ha vært unngått

Krigen mellom Ukraina og Russland hadde ikke startet om Russland ikke hadde invadert. Det skjedde også i strid med folkeretten. Krigen må imidlertid sees i lys av en lang rekke hendelser som alle pekte mot krig. Dersom USA ikke hadde insistert på å utvide NATO til Russlands grenser, hadde det ikke vært noen krig.

9. februar 1990 ga John Baker et løfte til Gorbatsjov om at NATO ikke skulle utvide sine grenser østover med en tomme. Tilsvarende løfter ble framsatt fra europeisk hold i årene som fulgte. Advarslene om ikke å utvide NATO til Russlands grenser ble gjentatt om og om igjen de påfølgende årene.

Som eksempler kan nevnes at nåværende CIA sjef William Burns og tidligere regjeringsrepresentanter (William Perry, Robert Gates) og diplomater (George Kennan, Henry Kissinger) advarte mot utvidelse, men advarslene ble ignorert. Amerikanske utenrikspolitiske eksperter har uttalt at utvidelsen av NATO østover var «en politisk feil av historiske proporsjoner» (Ref. Arms Control Association), og skyldtes en kombinasjon av inkompetanse, arroganse og kynisme.

  • Hadde USA og NATO overholdt Minsk-avtalen (I og II) hadde det heller ikke vært krig. Hadde USA lyttet til og imøtekommet Russlands sikkerhetskrav på slutten av 2021, hadde krigen uteblitt.

  • Hadde ikke USA nektet Zelensky å inngå en fredsavtale i Ankara få dager etter at krigen startet, ville med stor sannsynlighet en fredsavtale ha blitt inngått.

  • Hadde ikke Boris Johnson (på vegne av USA og NATO) hindret Ukraina å inngå ny fredsavtale i april 2022, hadde heller ikke krigen blitt slik den ble.

  • Hadde makteliten i Kyev ikke ført en blodig krig mot og trakassert den etnisk russiske befolkningen i Donbass etter kuppet i 2014, med 14.000 drepte, hadde neppe Russland invadert.

Å hevde at krigen startet uprovosert i februar 2022 er meningsløst og en påstand mot bedre vitende. Et tenkt senario: Hvordan hadde USA reagert på bygging av russiske militærbaser i USAs nærmeste naboland? USA har over 800 slike baser i verden, herav mange i Europa.

Desinformasjon fra norsk presse

Norsk presse har med få unntak levert virkelighetsfjerne og ukorrekte rapporter om krigen i Ukraina. Gjennomgangsmelodien har vært hvor elendig det går med den russiske krigføringa, mens Ukraina stadig har stått foran nye gjennombrudd og seire, takket være stadig nye våpen og NATO-rådgivere og frivillige fra USA og Europa.

FNs tidligere våpeninspektør Scott Ritter uttalte for flere uker siden: «Krigen er over. Slaktingen gjenstår». Det som nå har skjedd i Bakhmut er en grusom bekreftelse på dette. Oberst Douglas MacGregor, dekorert og høyt anerkjent amerikansk militærekspert, har lenge sagt at NATO og Ukraina kommer til å tape denne krigen militært.

Vi kunne ha vist til uavhengige internasjonale eksperter på militære og geopolitiske spørsmål som hevder det samme som Ritter og MacGregor, men har valgt å bruke utelukkende amerikanske referanser. I det debattklimaet som blant annet norsk presse har bidradd til er som kjent alle synspunkt, alle referanser, som ikke støtter USA og NATOs krigføring ofre for russisk propaganda eller så er de putinister.

Den kritiske diskusjonen har da også i stor grad uteblitt, også stemmene til de som vil ha fredsforhandlinger og diplomati.

Les også

Retten til selvforsvar

Krev fred nå!

Mer enn 50 framtredende militære og sikkerhetseksperter har nylig stått fram i New York Times og uttalt dette:

«Krigen mellom Russland og Ukraina har åpnet en ny arena for konfrontasjon og nedslakting. --- La oss gjøre Amerika til en styrke for fred i verden» (Ref Eisenhower Media Network 16. mai 2023).

Gruppa bak dette oppropet oppfordrer Biden og kongressen «til å bruke all sin makt til raskt å avslutte krigen mellom Russland og Ukraina gjennom diplomati, spesielt gitt de alvorlige farene for militær eskalering som kan vokse ut av kontroll»

Løsningen på den sjokkerende volden og drapene er ikke mer våpen eller mer krig. Våpen garanterer kun mer død og ødeleggelse. Bare USA har til nå brukt 30 milliarder dollar på våpen og utstyr, mens den totale bistanden beløper seg til mer enn 100 milliarder dollar.

G7-landene vil nå sende F16 fly, forutsatt at USA godkjenner det. Norge er nå en av pådriverne for å sende F16 fly til Ukraina (Ref Military Watch Magazine Mai 20. 2023). Ingenting av dette endrer utfallet av krigen, men kan selvsagt forlenge den.

For noen krigshissere kan nok kravet om fred oppleves som en ydmykende retrett, men alternativet er fortsatt blodbad, eller enda verre: atomkrig.

Krigen må avsluttes straks! Start forhandlinger! Finn diplomatiske løsninger!