Gå til sidens hovedinnhold

Nok en ukorrekt fortelling fra Fiskebåt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jacobsen og Vaskinn i Fiskebåt utviser i en avisartikkel nylig en utrolig arroganse og egoisme i forhold til oss andre som bor på kysten. Fiskebåt med hovedkontor i Ålesund er den største og desidert rikeste organisasjonen i fiskerinæringa. Når den holder sitt årmøte på Bristol i Oslo, da tropper selv statsministeren opp, foruten en rekke stortingsrepresentanter. Det klarer ingen andre organisasjoner å få til.

Når forfatterne bruker tittelen "Hvordan skal vi utvikle fremtidens kystsamfunn?", forventer man at de skriver noe om denne problemstillingen i artikkelen. At de i det minste skriver noe om hvordan stoppe fraflyttinga fra Nord-Norge. Hovedpoenget deres er derimot en beskrivelse av hvor komfortabelt det er ombord i de nye fiskebåtene og hvor god lønnsomheten og avlønningen til fiskerne er.

De hevder at deres motto er "lev og la leve". Når man ser på utviklingen i mange kystsamfunn, kan deres påstand ikke kalles annet enn en blank løgn. De hever seg fullstendig over Riksrevisjonens knusende rapport fra i fjor. Ingenting synes dem mer fjernere enn havressursloven som sier at fiskeressursene skal komme hele kysten til gode, ikke bare et fåtall redere.

For riktig å vise hvor god situasjonen i fiskerinæringen er og hvor positiv Fiskebåt er (i motsetning til bakstreverne i næringen), skriver de; "Samspillet mellom stor og liten - kyst og havfiske er nært og godt." At Fiskebåt sin dominans har fått Fiskarlaget Nord til å melde seg ut av Norges Fiskarlag, er ikke akkurat i tråd med denne påstanden. Om Kystfiskarlaget som representerer de minste fiskebåtene, skriver de at det virker som deres motto er "live and let die".

For oss som prøver å skape arbeidsplasser, verdier og bosetting av våre fantastiske fiskeressurser ved å bearbeide dem på land, vil vi heller sette mottoet "live and let die" på Fiskebåt.

At de ramser opp selvfølgeligheter som bærekraftig forvaltning og godt omdømme, er vi selvsagt enig i. Men dersom de ikke skal være med på det grønne skiftet ved å tåle høyere CO2-avgift, kan de umulig ha livets rett. Kystfiskarlagets medlemmer klarer det uten problem.

Kommentarer til denne saken