SV har hatt ansvar for omsorgspolitikken de siste seks årene i Tromsø, med ledelsen i helse- og velferdsutvalget. Tirsdag fikk vi nok et beskrivende vitnesbyrd om at partiet ikke har kontroll på situasjonen.

Da sto komiteleder Gunhild Johansen (SV) frem sammen med ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) for å fortelle det som isolert sett er en dobbel gladnyhet. Driften ved Kvaløysletta sykehjem blir forlenget, og sykehjemmet i Kroken blir åpnet igjen etter tre år uten drift.

– Vi trenger flere heldøgns omsorgsplasser i Tromsø, fortalte Wilhelmsen (Ap) og Johansen på en pressekonferanse. Det er helt riktig observert, derfor var det lite gjennomtenkt å legge til rette for den utforutsigbarheten som er skapt.

Dette er nok et nederlag for SV og Gunhild Johansen, kort tid etter at i hun i mars ble tvunget til å benytte seg av private aktører som hun har drevet en langvarig ideologisk kampanje mot. Etter å ha skjelt dem ut som profittjegere måtte kommunen kjøpe 10 heldøgns omsorgsplasser fra det private selskapet Helsepartner Nord-Norge.

Nå må det ryddes opp etter nok en fadese; på Kvaløysletta. Når det er lange ventelister på sykehjemsplasser, er det en dårlig ide å legge avvikle de få plassene som finnes, for eksempel i Mellomvegen 100 og på Kvaløysletta fra 1. juli, slik planen var. Dette ble det advart mot, fra blant andre Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe.

At det likevel skjedde, har gått hardt ut over de ansatte i tjenesten, men fremfor alt beboerne og deres pårørende. Det har vært fortvilelse over tvangsflytting av demente og ansatte som slutter i stillingene.

Det er voksent av kommunen å la fornuften seire, og beklage overfor beboere og ansatte som har følt på utrygghet. Ordføreren lover bedre planlegging og sier man ikke kan snuble flere ganger.

Det er prisverdig å lære av egne feil. Men vi er ikke helt beroliget over at det er SV og Gunhild Johansen som skal rette dem opp. Johansens prosjekt har gått i feil retning både når det gjelder økonomi og organisering.

Partiets styring av helsepolitikken i Nord-Norges største by kan fort bli en gavepakke til politiske motstandere i den kommende stortingsvalgkampen.