Den 10. desember ble Nobels fredspris for 2020 tildelt Verdens matvareprogram (WFP) for deres innsats for å bekjempe sult, for deres bidrag til å bedre forholdene i konfliktområder, og for å være en drivende kraft i arbeidet med å forhindre at sult brukes som et våpen i krig og konflikt. Et absolutt tema som krever verdens oppmerksomhet.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen trakk frem at sammenhengen mellom sult og væpnede konflikter er en ond sirkel under tildelingen i dag 10.12. – Krig og konflikter kan forårsake sult, akkurat slik sult kan skape konflikter og bruk av vold. Vi kommer aldri til å nå målet om null sult, med mindre vi får slutt på væpnede konflikter, understreket Nobelkomiteens leder.

Dette får oss til å minnes verdens største sultetragedie - Holodomor. Mellom 7 og 10.000.000 uskyldige ble sultet i hjel av Stalin-regimet i 1932-1933.

Vi har sendt i denne måned en henvendelse til statsministeren og håper den norske regjering kan bringe denne saken til behandling i Stortinget: “Anerkjennelse av Holodomor som folkemord”.

Det finnes ingen juridiske vedtak som hindrer et politisk vedtak for dette, selv om konvensjonen om folkemord ble vedtatt etter Holodomor. Hvis dere er positive til dette, stiller vi selvfølgelig opp til en dialog med dere i forkant. Mange land har gjort dette vedtaket allerede.

Vi viser spesielt til De forente nasjoner Felles uttalelse fra FNs delegasjoner av 07.11.2003:

Den store hungersnøden i 1932–1933 i Ukraina (Holodomor), som tok fra 7 millioner til 10 millioner uskyldige liv og ble en nasjonal tragedie for det ukrainske folket. For å hedre syttiårsdagen for den ukrainske tragedien, minnes vi også minnet om millioner av russere, kazakere og representanter for andre nasjonaliteter som døde av sult i Volga-elven, Nord-Kaukasus, Kasakhstan og i andre deler av det tidligere Sovjetunionen, som et resultat av borgerkrig og tvungen kollektivisering, og etterlot dype arr i fremtidige generasjoners bevissthet.

Vi oppfordrer de sentrale politiske parti til å gå først og at vi samles til det beste for vår historie og vår framtid.

HOLODOMOR - et av verdens grusomste folkemord Ukraina i 1932-1933.

For vårt frihetselskende folk viser vi også hva som er mest verdifullt for oss; fred og frihet. Vi gjør dette for å oppmuntre folket i nasjonen vår og alle nasjoner til å ikke glemme historien. Minnet kan være et lys som lyser opp menneskehetens vei fremover og inn i framtiden.

Mer sjelden er historien om begivenheter så tragiske og enestående at vi vet i våre hjerter at vi aldri må glemme dem. De hjelper oss med å gjøre sorg til overbevisning, slik at vi aldri glemmer de vanskelige leksjonene. Kommende generasjoner må ikke glemme den morderiske og umenneskelige volden mot Ukraina og folkemordet Holodomor under det sovjetiske regimet. Til nå har 19 nasjoner anerkjent Holodomor som folkemord. I en fellesuttalelse fra De forente nasjoner (FN), signert av 25 stater i 2003, ble dødstallet satt til mellom 7 og 10 millioner.