Gå til sidens hovedinnhold

No må du ta deg et glass vatn, Hårek!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I februar leverte Senterpartiet inn et representantforslag for å styrke helikopterkapasiteten på Bardufoss, som i dag debatteres i Stortinget. Der foreslår vi så snart som mulig å opprette en ny helikopterskvadron for Hæren lokalisert på Bardufoss, hvor Hæren utøver taktisk kommando, og at minimum 3 av Bell-helikoptrene inkl. personell tilsvarende 4 crew samt støttepersonell/teknikere flyttes tilbake til Bardufoss og at politihelikoptrene overtar antiterrorberedskapen for politiet, som Bell-helikoptrene på Rygge har i dag.

Dette får Hårek Elvenes til å skjelve og han påstår i Dagbladet at vi med dette vil svekke terrorberedskapen på Østlandet. Ja, han skal jo tross alt gjenvelges på Stortinget for Akershus, og lite klinger vel bedre der enn en nordlending som svikter sin egen landsdel. Elvenes spiller på frykt og setter med det nasjonens samlede operative evne på spill, ved at Hæren i lang tid vil stå helt uten kapasitet til medisinsk evakuering, forflytting og taktiske operasjoner!

For 5 måneder siden åpnet Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud utenfor Oslo, med 3 nye politihelikoptre og over 200 ansatte. Justisminister Monica Mæland uttalte da at etableringen var et viktig punktum for oppfølgingen av Gjørv-kommisjonen. Likevel fortsetter altså Forsvaret ved 339 SOAS på Rygge sin tilstedevakt med to helikoptre til støtte for Politiet. Dette til tross for at forsvarsministeren slo fast at Forsvaret ikke skulle gjøre jobben til Politiet, da politiberedskapen på Bardufoss ble nedlagt i 2020. Ved å la Politiet selv overta denne beredskapen helt, vil man frigjøre en stor kapasitet slik at Forsvarets spesialstyrker og Hæren kan få økt trening.

Bell-avdelingen på Bardufoss er 339 SOAS (Spesial Operation Aviation Squadron) sin utdanningsavdeling med 3 helikoptre. Hit kommer nye flygere for å ta grunnutdanning på Bell 412, flyr her i 2-3 år før de drar til Rygge for å videreutdannes til spesialoperasjoner. Avdelingen har som primæroppdrag å utdanne flygere, den har altså ikke i oppdrag å støtte Hæren. Kun ved ledig kapasitet støttes Hæren med å fly noen få oppdrag.

Det er avgjørende å beholde kompetansen i avdelingen på Bardufoss og ikke minst hos Hæren, fordi den vedtatte langtidsplanen fastslår at det skal etableres en skvadron med hærhelikoptre nettopp på Bardufoss. Derfor bør det bør snarest opprettes en ny skvadron med et klart oppdrag om å fly for Hæren, der sjef Hæren har taktisk kommando. Skvadronen må få tilbakeført noen skrog som i dag likevel ikke er i bruk på Rygge. Personellet som i dag er i beredskap for Politiet må overføres fra Rygge for å ivareta kompetansen frem til det kommer nye helikoptre, samtidig må Luftforsvaret straks iverksette tiltak for å ha nok personell til innfasing av nye helikoptre fra 2024.

Vi vet at Luftforsvaret sliter med å utdanne og beholde nok personell til sine flytyper. Det er essensielt at ambisjonen til 339 SOAS på Rygge må nedskaleres noe for å klare å opprette den nye skvadronen til Hæren. Dette kan gjøres ved blant annet å videreføre crewkonseptet Bell-helikoptrene har hatt siden 1964, uten dødsulykker, med en flyger og en systemoperatør. Luftforsvaret har vedtatt å gå over til to flygere på Bell 412, noe som medfører at 339 SOAS må doble antall flygere de neste 3-4 årene.

Mister vi først kompetansen på Bardufoss vil det ta årevis før vi igjen er i stand til å etablere den nye skvadronen til støtte for Hæren. Og i mellomtiden vil vi være den eneste hæren i NATO uten helikopterkapasitet.

Det er fristende å spørre Elvenes sine lokale partifeller om de også støtter deg i at 339 skvadronen skal stå på ubrukt vakt for Politiet på Østlandet, i stedet for å støtte Hæren i nord slik det hele tiden har vært meningen? Hva sier helikopterentusiasten Martin Nymo til dette, han som skulle bruke hele sin politiske tyngde for å berge 339-skvadronen på Bardufoss? Og hva sier Regina Alexandrova som satt midt i eggeplommen og styrte da Høyre bestemte å flytte helikoptrene sørover?

Argumentasjonen mot vårt forslag er syltynn, og viser til fulle at Høyre ikke på noen som helst måte har ambisjoner om en framtidig helikopterkapasitet for Hæren og Brigade Nord.

Så Hårek, det er nok tull nå. Det er sent og før du går og legger deg, bør du som sagt ta deg et glass vatn. Og muligens en bolle.

Kommentarer til denne saken