I kjølvannet av gjenopprettelsen av lærerutdanninga på Nesna har kritiske overskrifter dominert i en rekke medier, en skulle jo nesten tro at Nesna var landets eneste lærerutdanning i forhold til graden av nasjonal oppmerksomhet.

Årsaken til all oppmerksomhet er opplagt politisk, og angrepene kommer primært fra forrige regjering som velsignet nedlegginga og var primus motor for en sterk sentraliseringsbølge som herjet landet. Distriktsopprøret fikk sitt episenter definert på Helgeland, og fenomenet Nesna kategoriseres nå som symbolpolitikk og blir i samme slengen falitterklært av Høyres Henrik Asheim.

Dette er ikke overraskende, Asheim kjører på i kjent stil på jakten etter billige poeng slik husmødrene på åttitallet jakta etter de beste kuppene på januarsalget.

Lærerkrise

I år som i fjor gikk søkertallene ned nasjonalt sett, og i Nord-Norge er bildet fortsatt høvelig mørkt om vi ser på behovet for kvalifiserte lærere sett opp mot rekruttering til lærerutdanning.

Asheim plukker ut Nesna og nynner retorisk på gamle refreng, problemet er bare at oppfyllingsgraden på lærerutdanningene i Bodø faktisk er svakere enn på det gjenoppretta og sagnomsuste Nesna.

I Nordland er vi sterkt bekymret for lav rekruttering generelt, men at det er sentrale Bodø som sliter mest harmonerer visst dårlig med Asheims jakt etter lettvinte argumenter som tydelig slår godt an for diverse nettroll i VGs kommentarfelt. Å ta en liten bit av virkeligheten for så å vrenge på den er dessverre en kjent strategi, akkurat på samme vis som Asheim i fjor var med på å avblåse lærermangelkrisen i god harmoni med daværende kunnskapsminister Guri Melby.

Lærerstreik

Apropos lærerkrise er det viktig å se på andre faktorer som kan forklare den sterke nedgangen i lærerstudiets popularitet, og når skolestarten over det ganske land nå vil bli preget av lærerstreik bør en jo også tenke mer helhetlig over problematikken. Lærere er visst ikke spesielt fornøyde, og hvorfor skal en da søke seg til et femårig studium der bildet av dårlig lønn, dårlig rykte og dårlige arbeidsvilkår har festa seg godt på netthinna for hva en sitter igjen med etter endt studie?

Å kunne se på helheten vil være mer fruktbart, men å kunne velge seg ut tilfellet Nesna og forholde seg til et forenkla bilde av virkeligheten fungerer visst bedre for politikere som trives med å gå på billigsalg etter oppmerksomhet.

Krenkehysteri?

I en nettartikkel publisert i VG forrige torsdag er det atter David(sen) mot Goliat (Asheim) som blir fremstilt som motpoler i synet på distriktspolitikk.

Kommentarfeltet er også som vanlig et minefelt, der sentrumets og periferiens stemmer fremstår like polariserte som et visst land over there. Både Davidsen og Asheim blir til en viss grad beskyldt for å dra krenka-kortet, og krenkehysteri var faktisk et veldig dekkende ord for å karakterisere hele kommentarfeltet. Nå er ikke kommentarfelt for pyser, og i tillegg har vi den plagsomme lukta av svidd tastatur. Brente nettroll skyr dessverre sjelden ilden.

Lærerstudentene er heltene

Distriktsopprøret handler om mer enn høyere utdanning og lave søkertall. Lærerkrise og mangel på kvalifiserte lærere blir også med jevne mellomrom avblåst fra politisk hold, KS-ledere og fandens oldemødre. Lærere er generelt kravstore, udugelige og streiker på tynn is.

Lærerstudentene som har søkt seg inn på studiet og biter tenna godt sammen fordi de faktisk vil bli lærere er mine store helter oppi alt dette. Om de studerer i sentrum eller periferi er ikke så viktig, det som er viktig er at vi bør gjøre noe med både synet på distrikt og synet på lærere for å kunne snu søkertrenden.

All ære til den utdanningspolitikeren som evner å se større og mer helhetlig på saken enn Asheim og co. Ola Borten Moe og Tonje Brenna: det er på tide å våkne skikkelig nå. Vi har en lærerkrise, vi har en utfordring med lærerstreik, og vi trenger at noen ser mer helhetlig på problematikken enn å stykkevis og delt. Vi trenger noen som ikke bare går på billigsalg.